Antónia študovala odbor angličtina – slovenčina na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. Po skončení VŠ absolvovala postgraduálne štúdium na Academii Istropolitana Nova vo Svätom Jure v odbore Európske štúdie. Oblasti PR sa profesionálne venuje viac ako 20 rokov. Svoje odborné zručnosti získavala v najúspešnejších slovenských PR agentúrach.

Má bohaté skúsenosti a know how z riadenia klientov na všetkých úrovniach. V agentúrach sa venovala klientom z oblasti developmentu, stavebníctva, elektroniky, FMCG, farmácie, financií, utilities, IT technológií, či životného štýlu. Samostatnou kapitolou bolo pre ňu vedenie komunikačných projektov Európskej komisie v konzorciu s európskymi PR agentúrami. Z riadiacej pozície má tiež skúsenosť so zavádzania systému manažérstva kvality ISO.

Antónia je v tíme Dynamicu od marca 2015.