Jana vyštudovala Európske štúdia na Univerzite Komenského v Bratislave. Počas štúdia nabrala zahraničné skúsenosti na dlhodobých študijných pobytoch v Nemecku a Portugalsku. Pracovné skúsenosti získala v neziskovom, verejnom, ale aj komerčnom sektore. V oblasti komunikácii pracovala ako komunikačná asistentka v Kancelárií Európskeho parlamentu na Slovensku.

V minulosti zastrešovala aj rôznorodú komunikáciu pre klientov z oblasti energetiky, telekomunikácií, kultúry a bankového sektora. V súčasnosti sa venuje predovšetkým segmentu FMCG.

Pri svojej práci využíva Janka plynulú angličtinu, ale dohovoríte sa s ňou aj v nemeckom jazyku a nestratí sa ani v Taliansku. Pre agentúru Dynamic Relations pracuje od roku 2015.