Lucia má ukončené štúdium žurnalistiky a anglického jazyka na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Svoju kariéru začala ako učiteľka angličtiny, ale po krátkom čase sa presunula do vôd komunikácie a PR. Svoje pracovné skúsenosti nadobudla aj na stáži v Európskom parlamente v Bruseli, na tlačovom oddelení Úradu vlády SR, či na Zastúpení Európskej komisie v SR ako hovorkyňa a tlačová tajomníčka.

V Dynamic Relations pracuje od roku 2012, na starosti má klientov z rôznych oblastí ako zdravotníctvo, služby, obchod, či pivovarníctvo. Jej srdcovým projektom bola Pivobrana, ktorou obraňovala malé slovenské nezávislé pivovary a pomáhala im zviditeľňovať sa.

Lucia hovorí plynule po anglicky a po maďarsky, dohovorí sa aj po nemecky.  Vypomáha v občianskom združení Zriedkavé choroby, ktoré pomáha nediagnostikovaným pacientom nájsť cestu k tej správnej diagnóze.