Tatiana vyštudovala žurnalistiku a nemecký jazyk na UKF v Nitre, absolvovala štipendijné pobyty vo Viedni a v Londýne. Pôsobila ako redaktorka v printových médiách, ako scenáristka pre produkčné spoločnosti, paralelne prekladala knižné tituly z nemeckého a anglického jazyka. Prešla aj marketingovými pozíciami, ako šéfredaktorka pripravovala päť časopisov pre klientov. Dva roky pracovala ako hovorkyňa Slovenskej komory zubných lekárov.

Do Dynamicu prišla v roku 2014. V oblasti PR sa špecializuje na zdravotníctvo, kultúru, development, financie i odpadové hospodárstvo.

Táňa je jednou zo zakladateliek Občianskeho združenia Zriedkavé choroby, kde okrem iného poskytuje služby krízovej intervencie pre pacientov a ich blízkych.