Klient Via Clinic

Termín jar 2020

Strategická komunikácia súkromnej bratislavskej kliniky, mediálne vzťahy, komunikačná stratégia, videotvorba, sociálne siete, komunikačná kampaň.

Zadanie

Súkromná klinika rebrandovala, vytvorila nové diagnostické programy a potrebovala svoju pozíciu dať na vedomie súčasnej a potenciálnej klientele. Po prvotnom rozbehu ju zastihla pandémia, počas ktorej sa menili pravidlá za pochodu, v spoločnosti zavládol strach a návšteva zdravotníckeho zariadenia sa začala považovať za rizikovú z pohľadu, že práve tu sa dá ľahko nakaziť. Zadanie tak znelo jasne – dať najavo, že klinika stále funguje, je bezpečná a ponúka spoľahlivý manažment pacienta.

Realizácia

V spolupráci s vedením zdravotníckeho zariadenia sme vytvorili koncept 1. bezpečnej Drive In kliniky na Slovensku. Spočívala v bezkontaktnom móde, kde klient objednaný na čas zaparkoval na súkromnom parkovisku v areáli, odkiaľ ho vyzdvihol personál a zaviedol rovno na vyšetrenie a rovnakým spôsobom ho aj odprevadil priamo pred budovu, pričom na vstup a východ boli určené odlišné vchody. To všetko za garancie, že v priestoroch kliniky sa nestretol s iným pacientom. Pre rizikových klientov sme vyvinuli službu telemedicíny, v rámci ktorej sa mohli s lekárom kontaktovať online v presne v určenom termíne. Zároveň vznikla aj služba Lieky domov s predpísaním a doručením liekov priamo na adresu. Týmto novinkám sme vytvorili vlastnú sekciu na webovej stránke, oslovili sme médiá tlačovou správou, pripravili kampaň na sociálnych sieťach, natočili videá o fungovaní kliniky v bezpečnom režime. Zároveň sme pokračovali v písaní natívneho obsahu tak na webovú stránku, na blog v denníku SME, ako aj na sociálne siete, ktoré spravujeme.

Výsledky

Via Clinic vyšla z pandémie silnejšia a je záujem tak o špecialistov, ako aj o samostatné diagnostické programy. Návštevnosť sa zvýšila o 50 %. Klinika stále funguje v bezpečnom režime, zachová sa aj služba telemedicíny do budúcnosti. Kríza ukázala, že ide o funkčný a moderný model, ktorý však nikdy nenahradí návštevu ambulancie, ale dokáže poskytnúť adekvátnu pacientsku navigáciu v prípade akútnych i chronických ťažkostí.