Klient Združenie priateľov NOÚ

Termín jún 2019 – september 2019

Promo kampaň, redizajn webstránky, event pri príležitosti 10. výročia vzniku združenia, vizuálna identita, tvorba exkluzívneho katalógu, organizácia celého podujatia, videoprodukcia. 

Zadanie

Združenie priateľov NOÚ pôsobí pri Národnom onkologickom ústave už 10 rokov. Za ten čas zrekonštruovalo veľkú časť nemocnice, postaralo sa o modernizáciu vybavenia a zlepšilo nielen pacientsky komfort, ale aj pracovné podmienky lekárov. Naša agentúra mala na starosti komplexnú prípravu a zabezpečenie kampane, redizajn www.priatelia.nou, grafický dizajn, prípravu exkluzívneho výročného katalógu, správu sociálnych sietí a online kampaň, copywriting, ako aj zorganizovanie originálneho eventu pre donorov a sympatizantov so špeciálnym poďakovaním.

Realizácia

Okrúhle výročie založenia Združenia priateľov NOÚ sme poňali ako top príležitosť na komunikáciu aktivít a výsledkov práce združenia.

Najskôr sme kompletne prerobili webstránku www.priatelianou.sk, v spolupráci s digitálnou agentúrou. Zastrešili sme celú online komunikáciu a vytvorili účty na sociálnych sieťach, ktoré dovtedy absentovali. Na sociálnych sieťach sme spustili promo kampaň na zviditeľnenie združenia a ľudí, ktorí za ním stoja. Zintenzívnili sme tiež komunikáciu v médiách, zabezpečili účasť predsedu MUDr. Jozefa Dolinského vo vybraných formátoch a printových tituloch, o aktivitách OZ sme informovali aj formou tlačových správ.

Promo video s lekármi

Konkrétne výsledky 10-ročného pôsobenia združenia sme výpovednou formou zachytili i vo forme promo videa s lekármi NOÚ, ktoré je možné ďalej využívať nielen v rámci komunikácie, ale aj fundraisingu. Na tento účel sme pripravili i špeciálny výročný katalóg so všetkými kľúčovými projektami.

Kampaň vyvrcholila slávnostným podujatím, ktorého cieľom bolo verejne poďakovať všetkým priateľom združenia – podporovateľom, partnerom, sympatizantom a dobrovoľníkom – bez pomoci ktorých by sa nepodarilo zo štátnej nemocnice vybudovať špičkové onkologické zariadenie. Súkromní darcovia prispeli od vzniku združenia sumou viac ako 2 milióny eur.

Podujatiu sme vdýchli unikátny vizuálny identikit, ktorý je využiteľný a variovateľný aj do budúcna. Stali sa ním slnečnice a nevybrali sme ich náhodne. Sú nielen jedným z opakujúcich sa umeleckých motívov výtvarných diel vystavených v NOÚ, ale aj kvetom, ktorého hlavné atribúty ako radosť, oddanosť, nádej a neochvejná viera sú totožné s hodnotami združenia. Slnečnice dominovali aj v grafike katalógu, ktorý bol milým darčekom pre viac ako 100 hostí eventu a mapoval desaťročnicu združenia i všetky projekty, ktoré sa vďaka darcom podarilo v nemocnici zrealizovať.Unikátnou a na mieru vyrobenou bola aj slnečnicová fotostena, ktorá bola po evente presunutá priamo do nemocnice a skrášľuje priestory jednej z kliník.

Výsledky

Instagram združenia a Facebook riaditeľa združenia výrazne rozšírili možnosti PR aktivít, zdieľania obsahu a oslovovania publika, ktoré predstavuje potenciálnych podporovateľov združenia. Na kampaň ku 10. výročiu pozitívne zareagovali nielen stabilní donori, záujem pomôcť prejavili aj noví darcovia. Vygenerovali sme vyše 20 mediálnych výstupov. Zvýšila sa tiež vizibilita a kredibilita združenia.