Meníme kolegov na priateľov. A klientov na partnerov.

Meníme kolegov na priateľov. A klientov na partnerov.