Klient RUŽIČKA AND PARTNERS

Termín 2016 - súčasnosť

PR servis a budovanie kvalitných mediálnych vzťahov pre jednu z najoceňovanejších advokátskych kancelárií na Slovensku

Východisko   

Advokátska kancelária RUŽIČKA AND PARTNERS patrí medzi TOP 3 najväčšie právnické firmy na Slovensku. Sú jednoznačným lídrom v obchodnom práve a špičkoví odborníci v segmente nehnuteľnosti a development. Chcú byť viac viditeľní, žiadané je spontánne poznanie klienta ako experta vo svojich špecializáciách.

Zadanie

Cieľom našej dlhodobej spolupráce je upevniť pozicioning advokátskej kancelárie RUŽIČKA AND PARTNERS ako odborníka č.1 primárne v oblasti obchodného práva, nehnuteľnostiach a developmente, ale aj ďalších kategóriách. Prioritne je potrebné sa zamerať na relevantné publikum, a to potenciálnych obchodných partnerov, klientov, štátnu správu a v závere na širšiu verejnosť.

Realizácia

Vzhľadom na preferencie a potenciál klienta sme sa orientovali prevažne na budovanie kvalitných media relations. Hlavnou formou bolo posilňovanie pozície odborníka prostredníctvom tlačových správ, právnych komentárov a odborných materiálov, ktoré sme poskytovali médiám ako fakticky hodnotné, no zároveň čitateľsky pútavé a zrozumiteľne formulované podkladové zdroje pre tvorbu ich autorských článkov.

Nastavili sme si pravidelnú proaktívnu komunikáciu na spoločensky aktuálne témy, ktoré je zaujímavé a prínosné zhodnotiť z právneho hľadiska. Odborne hodnotný obsah sa spravidla stretal s pozitívnou odozvou zo strany médií, ktoré si následne zvykli obracať sa na našu agentúru a priamo na advokátsku kanceláriu so žiadosťami o vyjadrenie do ďalších autorských článkov.

Výsledok

Funkčné a efektívne vzťahy s médiami priniesli klientovi spontánnu publicitu. Advokátska kancelária je v súčasnosti vyhľadávaný respondent. V priebehu roka 2021 sme vydali približne 12 článkov a tlačových správ. Patrili medzi ne hodnotenia pripravovaných alebo už realizovaných právnych úprav a zákonov, analýzy, právne novinky a komentáre, tlačové správy.  Tieto sme poskytovali médiám buď ako odbornejšie podkladové materiály, alebo spracované do formy čítavých novinárskych článkov, ktoré médiá – prevažne mienkotvorné denníky – preberali bez ďalších úprav, alebo ich použili ako podklady pre vlastné redakčné materiály, publikovali online seriály na pokračovanie, či dokonca vyskladali celú prílohu v printovej verzii (denník PRAVDA). V roku 2021 sme mali viac ako 170 výhradne spontánnych výstupov a citácií. Klient tak získal veľkorysý priestor v médiách bez výraznej potreby nákupu inzercie s profiláciou experta na tému. Našim témam sa venovali mienkotvorné spravodajské a publicistické online portály, denníky a týždenníky, aj tlačové agentúry. Celková hodnota AVE presiahla za rok 2021 495 000 eur.