Klient Hotel Lomnica

Termín september 2019 – december 2019

Event PR, kompletná PR podpora, mediálna stratégia, zabezpečenie moderátorky, mediálne partnerstvá, zážitková gastronómia.

Zadanie

Hotel Lomnica je jednou z top entít v HoReCa segmente u nás. Nadväzuje na svoju výnimočnú tradíciu, ale rovnako tak udáva trend modernému a inovatívnemu hotelierstvu na Slovensku. Dôležitým pilierom Hotela Lomnica bola od začiatku gastronómia. Podujatie „Back to the Roots by Enrico Bartolini“ ponúkalo viacero dôležitých rozmerov, ktoré bolo potrebné v rámci komunikácie rozvinúť a maximálne z nich vyťažiť. Pri téme gastro podujatia bolo potrebné zdôrazniť jeho svetový rozmer, signifikantný edukatívny presah, význam pre gastro segment i pre Slovensko.

Zadaním pre agentúru bolo strategicky nastaviť komunikáciu tak, aby sme v maximálnej miere vyťažili mediálny potenciál podujatia, promovali návštevu šéfkuchára, ktorý je v Taliansku rekordérom Michelinského bedekra, ale súčasne prepojili podujatie s Hotelom Lomnica a jeho dlhodobou agendou. Tou je podpora a rozvoj domácej gastronómie a našich lokálnych talentov. Výzvou bolo, aby sme témami oslovili celú širokú verejnosť, nielen tých, ktorí si michelinskú večeru môžu dovoliť a aby sme vysvetlili, prečo je dôležité dostať sa na mapu svetovej gastronómie.

Realizácia

Na podporu podujatia sme využili celé obdobie jeho finálnych príprav, v čase od septembra až do novembra, kedy sa 2 zážitkové večere konali. Zámer bol nielen informovať, kedy a kde sa podujatie koná, ale širokej verejnosti sme prostredníctvom médií, sociálnych sietí chceli sprostredkovať celú paletu odkazov, ktoré je potrebné s podujatím tohto rozmeru v slovenskom kontexte čítať a vnímať: udalosť svetového formátu u nás, jej unikátny edukatívny presah, jedlo ako zážitok, rozvoj našej gastronómie.

Septembrom začala intenzívna práca v rámci mediálnych vzťahov. Médiá sme neoslovovali plošne. Cieľom bolo ponúknuť médiám podujatie ako exkluzívnu tému.

Spracovanie – v prevažnej miere natívnych formátov – sme prispôsobovali typu média, cieľovej skupine, ako aj individuálnym požiadavkám na spracovanie. Mediálne vzťahy sme koordinovali v spolupráci s talianskym PR tímom Enrica Bartoliniho. Navyše, podaril sa nám aj opačný presah – na podujatie prišli aj 2 talianske médiá. Vytýčili sme si zachovať u nás Enricovu taliansku autenticitu. Počas podujatia mu bola sparing partnerkou skúsená moderátorka s plynulou taliančinou, Zlatica Puškárová. Enrica a Zlaticu sme spojili pred podujatím aj tízingovou videopozvánkou v taliančine promovanou na sociálnych sieťach. Návštevu Enrica doplnil aj nový aktualizačný moment – pár hodín pred príchodom na Slovensko získal ďalšie 2 michelinské hviezdy. Ten sme v komunikácii tiež využili – ako na press brífingu v hoteli, tak aj v mediálnom follow-upe. Reputačne posilnil aj Hotel Lomnica: s hotelom sa živými telemostmi spájali IT médiá, pretože Enrica ako nového rekordéra Michelina sme celosvetovo naživo mali len my.

Výsledky

Večere Enrica Bartoliniho v spolupráci s Hotelom Lomnica boli vypredané takmer hneď po oznámení predaja. Naplno sme využili potenciál prezentácie podujatia v médiách v spojení s definovanými odkazmi. Mediálna hodnota výstupov je 100 000 eur (zdroj: Newton) pri nákladoch na mediálne spolupráce vo výške zhruba 7 % tejto sumy. Akcent na top gastronómiu zúročil hotel aj pár dní po podujatí. Rizling rýnsky vinárstva ViaJur, párovaný k michelinskej večeri, sa vôbec ako prvé slovenské víno dostalo na vínnu kartu Enricovej 3* michelinskej reštaurácie v Miláne.