Klient ORANGE SLOVENSKO, a.s.

Termín november 2014 – február 2015
september 2015 – marec 2016

Komunikačná stratégia, kompletný PR servis najprestížnejšej plesovej udalosti roka 2015 a 2016, mediálne vzťahy, event PR.

Zadanie

Ples v opere je od roku 2001 najväčším spoločenským podujatím na Slovensku a od roku 2010 má zároveň aj silný dobročinný charakter. Dve sezóny po sebe sme zastrešovali kompletnú PR podporu tejto najprestížnej udalosti roka. Nastavovali sme novú komunikačnú stratégiu, riešili copywriting, strategický timing a komunikačné míľniky. Okrem intenzívnej spolupráce s médiami sme mali na starosti aj media lobby a krízovú komunikáciu. Vytvárali sme rozsiahly mediaplán, ktorý sme priebežne napĺňali. V našej réžii bola aj obsahová stránka pravidelných tlačových konferencií či príprava monitoringu, reportov a prezentácii. Podstatnou časťou našej práce bola príprava, koordinácia a organizácia médií a rozhovorov s osobnosťami priamo na mieste v samotný deň D.

Realizácia

Za ciele komunikácie sme si zvolili zvýšiť všeobecnú znalosť podujatia ako značky, podporiť jeho pozitívne vnímanie a eliminovať negatívne ohlasy, posilniť vnímanie spojenia s dobročinnosťou, zvýšiť pozitívne asociácie u ľudí, zvýšiť WOM a engagement širokej verejnosti. Ples v opere stál na štyroch komunikačných pilieroch – dobročinnosť, osobnosti, kultúra, participácia mesta. Timing sme nastavili tak, aby sme postupne uverejňovali dôležité informácie a tým udržiavali záujem médií a verejnosti. Organizovali sme niekoľko tlačových konferencií, na ktorých sme oznámili aktuálny dobročinný účel, exkluzívnu spoluprácu s TV Markíza (Nadácia Markíza) a vyhlásenie verejnej zbierky, spustili online projekt na pomoc chorým deťom, exkluzívne sme predstavili očakávanú hviezdu plesu či pochválila sa výškou vyzbieraných prostriedkov pre daný charitatívny účel a slávnostne odovzdali šek.

Prianie pre rodiny

Priebežne sme pracovali aj na komunikácii osobností Čestného plesového výboru, tvárí samotného projektu, hviezdou plesu, ako aj predstaviteľov tretích strán v podobe neziskových organizácii ako napríklad SOCIA. Mediálny záujem vzbudila aj téma celovečerného programu, choreografie a tematiky či výber moderátorky. Dobročinnú stránku podujatia sme vyzdvihli aj vytvorením komplementárneho online projektu Prianie pre rodiny na podporu centier včasnej intervencie.

Výsledky

Mediálna kadencia dokazuje, že témy Plesu v opere boli v danom období v médiách kľúčovou témou. Témy krízovej komunikácie boli v médiách potlačené – prieskumy jednoznačne preukázali naplnenie nami stanovených komunikačných cieľov. Najväčším úspechom je jednoznačne vnímanie Plesu v opere nielen ako spoločenskej udalosti sezóny, ale najmä ako najväčšieho dobročinného podujatia svojho druhu na Slovensku.