Klient General Plastic

Termín máj 2021 - súčasnosť

Predstavenie slovenského recyklátora PET fliaš ako stelesnenie environmentálnej cirkularity v oblasti plastov. Ako jediná firma na našom území zastrešuje kompletný život plastových fliaš a z použitej PET fľaše vyrába novú.

Východisko

Spustenie zálohovacieho systému PET fliaš a hliníkových plechoviek je jednou z tém roku 2022. Klient, ktorý je jedinou slovenskou firmou, ktorá realizuje celý recyklačný cyklus PET fľaše, sa v roku 2021 rozhodol nielen verejne podporiť systém zálohovania, ale aj vysvetliť ako funguje cyklus vzniku, zániku a znovuzrodenia PET fľaše. Úlohou bolo rýchlo a zreteľne zviditeľniť klienta ako kľúčového hráča v procese recyklácie PET fliaš a zdôrazniť hodnotu cirkulárnej ekonomiky v tomto segmente. Zvolili sme press trip do fabriky v Senici a pripravili detailnú ukážku celého procesu.

Zadanie

Klient predtým systémovo nekomunikoval. Výzvou bolo naučiť ho komunikácii a cieľom rýchlo a zrozumiteľne predviesť ako domáceho lídra v segmente. Sekundárny cieľ bol vysvetliť médiám aj širokej verejnosti, ako funguje cirkulárny život PET fľaše a vysvetliť fakt, že použitá PET fľaša je hodnotná, nedostatková komodita, ktorá zbytočne končí na skládkach, v spaľovniach či dokonca v prírode. Recykláciu PET fľaše sme museli predstaviť ako jediný efektívny a udržateľný spôsob nakladania s nápojovými obalmi. Cieľom bola aj spontánna medializácia s potenciálom organického šírenia.

Realizácia

Pripravovaný systém zálohovania PET a recyklácie sľuboval jasnú mediálnu atraktivitu. To sme chceli využiť. Preto sme sa rozhodli ukázať médiám zákulisie recyklácie a dodať im nielen unikátne zábery, ale aj kľúčové posolstvo. A tým bol nielen všeobecný aspekt recyklácie, ale aj fakt, že skutočnú cirkularitu dosiahneme len  vtedy, keď dokážeme celý proces zrealizovať na jednom mieste – na Slovensku. A to bol a je základný záujem klienta. Nejde iba o zálohovanie PET fľaše. Ide aj o to, aby sme ich primárne u nás doma aj zrecyklovali a opätovne využili. To bola naša stratégia a náš cieľ.

Recyklácia je „moderné“ slovo, ale verejnosť nepozná detaily. Pre väčšinu eko uvedomelých ľudí bol doteraz z hľadiska recyklácie plastov vrcholom ich aktivity takzvaný „žltý kontajner“. My sme sa v rámci komunikácie zamerali na unikátnu časť recyklačného procesu – výrobu takzvaných predliskov, čiže proces, ako sa z použitej PET fľaše narodí nová PET fľaša. Dali sme médiám reálny zážitok a ukážku celého procesu. Do Senice sme pozvali všetky relevantné médiá a pripravili vizuálne aj obsahovo atraktívnu exkurziu. Ukázali sme im úplné vnútro celej firmy s priamym komentárom prítomného vedenia spoločnosti. Cez video sme ukázali aj závod v Kolárove, kde GP robí prvotné triedenie PET fliaš a výrobu PET vločiek. Médiá videli celý cyklus až po výrobu predliskov, vrátane prehliadky laboratória. Bol to „big picture“ recyklácie PET fľaše. Aj sekundárne sme dbali na každý detail – tlačová správa bola distribuovaná na eko papieri s čiastočkami zrecyklovanej kávy, ktorá symbolizovala PET vločky. Každý novinár dostal ako suvenír predlisok naplnený materiálom, z ktorého bol vyrobený. Press trip trval prakticky celý deň a bol spojený so sériou individuálnych interview.

Výsledok

Samotný press trip absolvovalo viac ako 10 relevantných mienkotvorných médií, vrátane troch celoplošných televízií. Informácie, reportáže a ilustračné zábery sa v priebehu niekoľkých dní dostali celoplošne do celého mediálneho priestoru. Správu TASR napríklad prevzal aj enviroportal.sk MŽPSR. Vygenerovali sme viac ako 20 spontánnych výstupov v hodnote takmer 100 tisíc eur. Médiá aj verejnosť spoznali slovenského recyklátora PET fliaš, ktorý dokáže zo starej fľaše vyrobiť novú. Po tomto press tripe sa stal klient relevantným zdrojom informácií v oblasti PET recyklácie.