Klient Medirex, a.s.

Termín máj 2012 – január 2013

Komunikačná kampaň, nové vyšetrenie na 10 najčastejších dedičných metabolických porúch, mediálne vzťahy, tlačová konferencia, podpora osobností, webstránka.

Zadanie

Stratégia komunikácie, komplexná príprava a exekutíva PR, kreatíva, vizuálna identita, webstránka, produkčné práce, organizácia TK a krstu, zabezpečenie spolupráce s osobnosťami a odborníkmi, mediálne vzťahy.

 

Východisko

Dedičné metabolické poruchy (DMP) môžu vážne poškodiť zdravie novorodenca, zapríčiniť telesné a mentálne postihnutie, niektoré dokonca až smrť. Stačí včasné vyšetrenie a ročne môže byť na Slovensku zachránených až 50 detí. Vo vyspelých krajinách bolo bežným štandardom vykonávať novorodencom vyšetrenie na 10 a viac DMP. U nás sa v rámci novorodeneckého skríningu vyšetrovala len jedna DMP. Štátne orgány o vyšetrenie na 10 najčastejších DMP napriek aktívnemu apelu neonatológov nejavili žiaden záujem. Preto iniciatívu prevzala súkromná laboratórna spoločnosť Medirex Group v spolupráci s Univerzitou Komenského a rozhodla sa vyšetrenie na 10 DMP zaviesť do praxe. Keďže štát neuznal opodstatnenosť vyšetrenia a nebolo teda hradené zo zdravotného poistenia, jeho cenu stanovili na 20 eur.

Realizácia

Pripravili sme autorskú a komplexnú kampaň na podporu nového vyšetrenia na 10 najčastejších DMP. Vymysleli sme všetky formy a platformy komunikácie a tiež originálny krst – odtláčanie chodidiel známych osobností. Prečo práve chodidlá? Pretože vyšetrenie sa vykonáva z kvapky krvi odobratej z päty dieťatka.

Získali sme podporu od mnohých známych osobností z kultúrneho i medicínskeho prostredia, vyšetrenie podporil výbor Neonatologickej sekcie Slovenskej pediatrickej spoločnosti. Garantom sa stal prof. MUDr. Mirko Zibolen, CSc., hlavný odborník MZ SR pre neonatológiu, a Doc. RNDr. Ivan Ostrovský, prorektor UK.

Vyšetrenie nezištne pokrstili M. Kramár, K. Haydu, L. Lužinská, H. Mičkovicová, Misha a ďalší. Originálne plagáty s odtlačkami nôh putovali ako dar do pôrodníc. Podporu vyslovili aj P. Polnišová, M. Čobejová, A. Belányiová, M. Hilmerová, L. Šoóšová či G. Škrabáková.

Na podporu vyšetrenia sme vytvorili microsite www.metabolickeporuchy.sk. Naša agentúra je autorom aj celej vizuálnej a grafickej identity kampane, vrátane všetkých touchpointov.

Výsledky

Zabezpečili sme vyše 80 pozitívnych neplatených PR výstupov vo všetkých celoslovenských, mienkotvorných a lifestylových médiách. V poctivej PR práci sme intenzívne pokračovali, získavali sme nezištnú podporu od mnohých známych osobností. Vyvolali sme búrlivú diskusiu v laickej i odbornej verejnosti na tému, prečo toto vyšetrenie nerealizuje štát a neuhrádzajú ho zdravotné poisťovne.

Do polroka od spustenia sme zaznamenali fenomenálny úspech, aký sa v oblasti PR podarí málokedy – zmenu legislatívy v prospech cieľovej skupiny.

Vyšetrenie sme spúšťali 24. mája 2012. Na jeseň 2012 na základe silného komunikačného tlaku prehodnotili štátne orgány svoj odmietavý postoj a ministerstvo zdravotníctva zaradilo vyšetrenie do povinného novorodeneckého skríningu, plne hradeného zo zdravotného poistenia. Poplatok 20 eur, ktorý museli rodičia za svoje ratolesti uhrádzať, sa stal bezpredmetným. Od januára 2013 je vyšetrenie automaticky vykonávané všetkým bábätkám na Slovensku.

Kampaň ISTOTA PRE ZDRAVÝ ŽIVOT získala dve ocenenia PROKOP 2013 a na medzinárodnej konferencii PR SUMMIT 2014 bola v samostatnom bloku prezentovaná ako vzorový projekt roka.