Klient Konzorcium Kamenné srdce A.S.A. Enviro

Termín december 2014 – november 2015

Strategická komunikácia, krízová komunikácia, likvidácia toxických gudrónov z kameňolomu Srdce, sanácia enviromentálnej záťaže z Devínskej novej Vsi, mediálne vzťahy.

Východisko

V r. 2014 začalo ministerstvo životného prostredia s pomocou štrukturálnych fondov EÚ systematický proces odstraňovania starých enviromentálnych záťaží. Historicky prvý projekt, ktorý sa pomocou tejto schémy začal realizovať, bolo odstránenie toxickej skládky gudrónov, ktoré viac ako 50 rokov ležali v bývalom kameňolome Srdce. Ten je situovaný blízko obytnej zóny Bratislava – časť Devínska nová Ves. Gudróny vznikajú ako vedľajší produkt kyslej rafinácie ropy. Do kameňolomu ich začala vyvážať v r. 1963 bývalá rafinéria Apollo. Skládka nebola nijako zabezpečená a gudróny voľne vyvierali na povrch. Tender na odstránenie tejto záťaže vyhralo konzorcium na čele s nadnárodnou spoločnosťou .A.S.A. Táto spoločnosť nás oslovila s požiadavkou vytvoriť a zrealizovať pre túto udalosť komplexný komunikačný projekt.

Zadanie

Projekt s názvom Kamenné srdce bol prvý z 9-tich plánovaných. Nielen pre Ministerstvo životného prostredia, ale najmä pre spoločnosť .A.S.A. bolo preto mimoriadne dôležité, aby prebehol v pokojnej atmosfére, bez paniky. Mal sa stať reputačnou vizitkou a benchmarkom pre ostatné projekty tohto typu. Mnoho ľudí sa pri takýchto projektoch obáva, že pri odstraňovaní skládky dôjde k nejakej katastrofe, často ich zneužívajú lokálni politici na svoje zviditeľnenie. Kamenné srdce malo navyše obrovský hendikep, že bezprostredne susedí s obytnou zónou, čiže na odvoz gudrónov bola možná len jediná trasa – priamo cez husto obývané sídlisko.

Pripravili sme kompletnú stratégiu celej komunikácie, vrátane krízovej komunikácie. Našim základným cieľom bolo získať dôveru verejnosti a médií. Vybudovali sme ju na pilieroch transparentnej komunikácie, vecných argumentoch, profesionalite a trpezlivosti.

Realizácia

Problematiku gudrónov sme si najskôr detailne naštudovali, niekoľkokrát sme spolu s odborníkmi firmy .A.S.A. navštívili samotný kameňolom. Nastavili sme vyvážený wording tak, aby nenegoval odbornú stránku problematiky, a zároveň bol dostatočne jednoduchý a zrozumiteľný pre bežného človeka.

Vytvorili sme microsite www.kamennesrdce.sk s unikátnou vizuálnou identitou.

Pripravili informačné bulletiny pre obyvateľov s jasným popisom, čo všetko sa bude diať a ako to ovplyvní ich občiansky komfort. Zabezpečovali sme kompletnú prípravu, tlač aj distribúciu.

Zriadili sme hotline na hovorkyňu, pre otázky médií a obyvateľov.

 

Organizovali sme tlačové brífingy, priamo v kameňolome, za účasti ministra, starostu a odborníkov z konzorcia. Novinári sa za prísnych bezpečnostných pravidiel mohli na vlastné oči presvedčiť, ako práce prebiehajú.

Počas celého roka sme aktívne riadili krízovú komunikáciu, akýmkoľvek pokusom o vyvolávanie paniky zo strany lokálnych aktivistov či politikov sme hneď v zárodkoch zabránili – vhodne zvoleným jazykom, vopred pripraveným argumentáriom a tiež rýchlymi komunikačnými reakciami. Miestnym obyvateľom, samospráve aj médiám sme poskytovali pravidelný informačný servis, čím sme si vybudovali veľkú dôveru miestnej komunity. Naše články boli preberané do médií takmer v plnom znení.

Projekt sme zavŕšili poďakovaním, obyvatelia žijúci v bezprostrednej blízkosti kameňolomu dostali od nás do schránok list s adresným poďakovaním za trpezlivosť a dôveru a ako darček sme im venovali poukážky do autoumývarne.

Výsledky

Ministerstvo životného prostredia a minister osobne označili tento projekt za vzorový nielen z hľadiska profesionality sanačnej firmy, ale aj z hľadiska komunikácie. Odťažbu gudrónov dodnes uvádzajú ako príklad dobrého projektu starostovia iných mestských častí či miest, ktorí riešia podobné hrozby. Absolútna väčšina mediálnych výstupov bola pozitívna, v prospech nášho klienta.

Za komunikáciu projektu Kamenné srdce sme získali prestížne ceny – slovenské ocenenie PROKOP 2016 a medzinárodné EMEA SABRE AWARDS 2016 a GLOBAL SABRE AWARDS 2016, ktoré sú v medzinárodnom meradle považované za „Oscary“ v segmente komunikácie a PR.