Klient Chirana T. Injecta

Termín zima 2021

Komplexná komunikácia, ktorej výsledkom bolo zvýšenie reputácie klienta, zlepšené media a government relations a pre nás 1. miesto v súťaži PROKOP 2021 v kategórii Krízová komunikácia.

Východisko

Na prelome januára a februára 2021 sa objavili informácie, že na Slovensku nemáme dosť injekčných striekačiek pre vakcináciu. Navyše sa rozrušená verejnosť dozvedela, že vakcinačné centrá nemajú striekačky s nulovým mŕtvym bodom a nedokážu teda z ampulky vytiahnuť 6, ale iba 5 dávok vakcíny. Médiá sa začali obracať na nášho klienta s otázkami, ako je to možné. Z prostredia vlády zazneli ostré výrazy o zhabaní produkcie a podobne. Chaotická komunikácia vtedajšieho vedenia ministerstva zdravotníctva nás donútila povedať, aká je skutočná pravda. A preukázať, že problém nevznikol v Chirana T. Injecta.

Zadanie

Klient je tradičný a svetovo rešpektovaný výrobca špičkového zdravotníckeho materiálu. Injekčné striekačky pre vakcinačné programy mnohých európskych krajín dodával a dodáva včas. Akékoľvek náznaky, že niečo nedodal, alebo akokoľvek inak zanedbal v domovskej krajine, boli pre neho neakceptovateľné. Emocionálne aj komerčne. Výzva aj cieľ sa preto zliali do jedného – jasne a jednoznačne verejnosti povedať, že nedostatok striekačiek nemá na svedomí firma, ale chaos v riadení pandémie v danom čase. A urobiť to spôsobom, ktorý nevyvolá zbytočné emócie a ďalší zbytočný chaos.

Realizácia

Mali sme jasné argumenty. Už na jar 2020 sme komunikovali, že svet čaká najmasovejšie očkovanie v dejinách, a je nutné včas si objednať dostatok striekačiek. Toto posolstvo sme v januári 2021 zopakovali. Slovensko na to nijako (na rozdiel od mnohých európskych krajín) nereagovalo a žiadne striekačky centrálne neobjednalo. Stratégia aj plán preto stáli na presvedčení, že musíme verejnosti ukázať ako firma pracuje, komu a na základe čoho dodáva a že je úplne pripravená dodávať aj pre Slovensko. Potrebuje k tomu iba jednu vec – serióznu objednávku od domovského štátu.

V prvej fáze sme sa sústredili najmä na vysvetľovanie skutočnosti, že klient nie je príčinou nedostatku injekčných striekačiek. Poskytli sme niekoľko vysvetľujúcich interview a publikovali jasnú tlačovú správu. V druhej fáze sme sa rozhodli ukázať verejnosti „firmu zvnútra“ a vizualizovať fakt, že celý problém nedostatku injekčných striekačiek na Slovensku stojí a padá na jedinej veci – serióznej objednávke zo strany štátu. Pozvali sme médiá priamo do fabriky, detailne a presne vysvetlili kapacity výroby. Samotnú výrobu zvnútra sme ukázali štyrom oddeleným skupinám novinárov (pandemické opatrenia).  Vysvetlili sme ako, a s akým predstihom, si injekčné striekačky objednali Rakúsko, Dánsko, Česká republika, Maďarsko… A potvrdili jasný záväzok, že vždy uprednostníme domovskú krajinu. V skladových priestoroch firmy sme usporiadali brífing (zúčastnili sa aj české verejnoprávne médiá), kde sme vizuálne ukázali palety striekačiek určených pre Slovensko. Každé posolstvo sme vždy ukončili jasným stanoviskom – Slovensko bude mať dostatok injekčných striekačiek. Brífing sa natiahol na tri hodiny vysvetľovania.

Výsledky

Médiá (všetky domáce relevantné, doplnené o české verejnoprávne) priniesli o situácii jasné a zrozumiteľné správy (300 výstupov). Vláda si následne štandardne objednala zodpovedajúce množstvo striekačiek, ktoré sú dodnes štandardným spôsobom a včas dodávané. Žiadne médium, novinár alebo politik, sa už nikdy nevrátil k otázke, ako súvisel nedostatok striekačiek s Chirana T. Injecta. Firma sa v mienkotvornom denníku SME v seriáli osobností, ktoré podporujú vakcináciu, jasne vyjadrila a je prvou veľkou slovenskou firmou, ktorá finančne podporila OZ Skutočné obete Covid-19.