Klient Microsoft Slovakia

Termín september 2011 - október 2012

Komplexná komunikačná stratégia nového portálu WindowsPC, príprava podujatia prvého ročníka Dňa spotrebiteľov, event PR, mediálne vzťahy.    

Východisko    

Na Slovensku sa ročne predá približne 400-tisíc počítačov, no podľa prieskumu si väčšina kupujúcich zo širokej ponuky nevie pre seba vybrať ten správny. Spolu s klientom sme sa preto rozhodli, že spotrebiteľom uľahčíme ich výber prostredníctvom nového portálu WindowsPC. Úlohou podujatia „Microsoft Consumer Day“ bolo zorganizovať prvý ročník tzv. „Dňa spotrebiteľov“, na ktorom bolo WindowsPC uvedené do života.

Zadanie

Zadanie od klienta malo dve hlavné fázy. Prvou bolo pripraviť komunikačnú stratégiu pre nový portál WindowsPC spolu so slávnostným krstom. Unikátnosť portálu spočívala v tom, že sa prvýkrát pretavili IT parametre do „bežného jazyka“ laickej verejnosti. A v druhej fáze postaviť a pripraviť prvý ročník  „Dňa spotrebiteľov“ tak, aby bol zaujímavý pre novinárov zastupujúcich médiá s dosahom na rôzne cieľové skupiny a zároveň ukázať aj ľudskú tvár spoločnosť Microsoft.  Cieľom podujatia bolo unikátne spojenie všetkých kľúčových výrobcov hardvéru pod jednu strechu a zároveň predstavenie ich atraktívnych noviniek.

Realizácia

Na prelomu septembra/októbra 2011 sme informovali najširšie spektrum spotrebiteľov o novom portáli WindowsPC a zároveň sme sa snažili novinárom ukázať „ľudskú tvár“ spoločnosti Microsoft. Prvý ročník „Dňa spotrebiteľov“ sa konal 27.10.2011 a bol realizovaný v duchu hravosti, zaujímavého dizajnu, technologických noviniek a interaktívneho zapojenia novinárov, médií rozličného zamerania – od IT insiderov až po lifestylové médiá. Pod jednu strechu sme združili najpredávanejších výrobcov hardvéru a zároveň partnerov WindowsPC, ktorí tu odprezentovali svoje novinky. Pre IT novinárov sme pripravili odbornú prednášku a možnosť priamo na mieste vyskúšať WindowsPC hardvér, vrátane all-in-one počítačov, či monitoru s 3D technológiou. Pre lifestylové magazíny sme pripravili originálny krst WindowsPC. Ten prišiel symbolicky odštartovať vtedajší „poštár“ Ludwig z relácie Pošta pre teba, ako posol dobrých správ. Ludwiga počas eventu doplnil aj jeho predchodca, „ex-poštár“ Janko, ktorý je v komunite IT novinárov vnímaný ako influencer blogujúci o IT. Samotný krst zároveň odštartoval našu ďalšiu komunikačnú stratégiu. O portáli sme informovali cez sociálne siete a blogy, pripravili sme predvianočnú kampaň, v ktorej sme WindowsPC prezentovali ako ideálne miesto pre výber štýlového vianočného darčeka.

Výsledky

Spolu s klientom sme vytvorili vôbec prvý portál združujúci najlepšie hardvérové novinky na trhu spolu so softvérovými výhodami a jednoduchým jazykom zrozumiteľným aj bežnému spotrebiteľovi. Prínos takéhoto portálu okrem iných ocenil aj Ondrej Macko, šéfredaktor technologického magazínu a známy IT expert. Prostredníctvom médií sme WindowsPC odkomunikovali rozmanitému spektru spotrebiteľov. Návštevnosť stránky sa nám v krátkom čase podarilo vystreliť z nuly na súčasných 57-tisíc unikátnych návštevníkov, pričom až takmer 48-tisíc z nich tvoria „noví“ návštevníci. Počas dvoch mesiacov od spustenia portálu sa nám podarilo  vygenerovať viac ako 50 neplatených mediálnych výstupov v celoslovenských denníkoch, týždenníkoch,  mesačníkoch, a v online médiách. Vytvorili sme prestížne podujatie „Deň spotrebiteľov“, ktoré bolo mnohými novinármi označované ako jeden z najlepších IT nápadov roka. WindowsPC sme v rámci predvianočnej kampane dokázali prezentovať ako miesto pre výber najštýlovejšieho vianočného darčeka a podarilo sa nám vytvoriť z WindowsPC novú značku štýlového hardvéru.  Zvýšili sme pozitívne vnímanie spoločnosti Microsoft zo strany novinárov a širokého spektra médií.