Klient TIPOS, Národná bločková lotéria, a.s.

Termín október 2013 – jún 2014

Príprava, launch, realizácia a follow-up projektu Národná bločková lotéria, marketingovo-komunikačná stratégia.

Východisko

V roku 2013 zadalo Ministerstvo financií SR spoločnosti TIPOS prípravu a marketingové zabezpečenie  projektu Národnej bločkovej lotérie. Projekt vznikol ako súčasť opatrení proti daňovým únikom a podvodom. Podobné projekty na Malte a Taiwane sa dajú porovnať iba ideovo – nie rozsahom a dosahom. Pre TIPOS, ktorý je komerčne orientovanou spoločnosťou, to zároveň bol prvý historicky nekomerčný projekt, kedy jeho úlohou nebolo generovať zisky z lotérie, pretože účasť v lotérii je bezplatná a ceny sú dotované štátom.

Zadanie

Zadaním pre agentúru bola príprava komplexnej komunikačnej stratégie a pomoc s prípravami a spustením projektu (príprava – launch – follow up).  Primárnym cieľom projektu bola predovšetkým edukácia a zvyšovanie finančnej gramotnosti obyvateľstva (každý riadne vydaný pokladničný bloček prináša pre jeho majiteľa možnosť atraktívnej výhry). Sekundárnym cieľom bolo zvýšenie tlaku na obchodníkov, aby vydávali zákazníkom legálne pokladničné bločky.

Realizácia

V úvode sme pôsobili aj ako konzultanti technického riešenia lotérie. Našou úlohou bolo presadzovať user friendly technické riešenia, ktoré obyvateľstvo bez problémov pochopí a príjme. Projekt sme spustili veľkou tlačovou konferenciou, s médiami sme komunikovali na dennej báze, aby bolo jasné, ako lotéria funguje a aké sú jej pravidlá. Po prvom úspešnom ročníku sme ako súčasť exekučného tímu pripravili formát NBL aj do úspešnej televíznej podoby. Celkovo sme zrealizovali 7 veľkých tlačových konferencií a niekoľko desiatok brífingov, napísali 86 tlačových správ a 27 autorských textov. Pripravili sme desiatky interview pre slovenské aj celosvetové médiá. Pre našu spoločnosť tento projekt bol a je unikátny. Boli sme jednou z najdôležitejších súčastí celého procesu a denne sme sa podieľali na jeho riadení. Ako PR agentúra sme nikdy neboli v takomto postavení, kedy sme mali v mnohých ohľadoch hlavné slovo pri celom projekte.

Výsledky

Projekt NBL predstihol všetky očakávania, v podstate tu od roku 1989 nebol žiadny podobne úspešný verejne-prospešný, edukačný a zábavný projekt zároveň. S projektom NBL sme v roku 2014 zvíťazili v štyroch hlavných kategóriách národnej súťaže PR agentúr PROKOP 2014 a získali sme aj cenu Grand Prix PROKOP 2014. Okrem toho sme uspeli aj v medzinárodnej PR súťaži EMEA Sabre Awards, kde sme v roku 2015 získali “zlatú šabľu”.  V decembri 2014 dosiahol počet registrácií pokladničných bločkov do hry počet 100 miliónov. Po deviatich mesiacoch fungovania dosiahla značka NBL na Slovensku spontánnu poznateľnosť na úrovni 94 % v celej populácii.  Počet hráčov neustále stúpal od septembra 2013 (147 000) do septembra 2014 (viac ako 450 000) o niekoľko mesiacom dosiahol 500 000.  Viac ako 83 % populácie hodnotilo projekt pozitívne a takmer 60 % ho okrem zábavy vníma aj ako dobrý nástroj boja proti čiernej ekonomike. Od septembra 2013 sme zaznamenali na Slovensku 186 televíznych reportáží, 614 printových článkov, 1 243 online mediálnych výstupov, 113 rozhlasových reportáží (spolu 1 970 domácich mediálnych výstupov). Zároveň sme  zaznamenali sme stovky mediálnych zmienok vrátane Číny, Japonska, Singapuru, Južnej Ameriky, USA (písali o nás v New York Times) a prakticky celá Európa. Vďaka úspešnosti projektu o nej prejavila záujem Európska komisia, zúčastnili sme sa prezentácií pre niekoľko európskych národných lotériových spoločností.