Klient BILLA s.r.o., o. z. BILLA ľuďom

Termín leto 2018 – jún 2020

Kontinuálne PR troch pilierov spoločenskej zodpovednosti, mediálne vzťahy, videoprodukcia, príbehy rodín, rozvíjanie existujúcich projektov, nastavovanie komunikácie novovzniknutých projektov

Zadanie

Občianske združenie BILLA ľuďom bolo v čase, keď sme začali pracovať pre klienta BIILA, na svete necelé dva roky. Pod jeho hlavičkou boli realizované niektoré aktivity spoločenskej zodpovednosti, no nemali až takú vizibilitu, akú by si klient prial. Úlohou pre nás bolo odkomunikovať projekty rozdelené do troch kľúčových pilierov a pridať k jednotlivým pilierom hmatateľný „BILLA podpis“. Najviac rozvinutý bol pilier pomoci komunite nevidiacich, čiastočne bola rozbehnutá športová vetva a koncom roka 2018 bola vystavaná časť sociálnej pomoci, teda podpora rodín v núdzi cez projekt Chlebodarca, ktorého mechaniku sme mali kompletne navrhnúť.

Realizácia

Podpora komunity nevidiacich

BILLA spolupracuje s Úniou nevidiacich a slabozrakých už od roku 2004. Podporuje jej finančnú zbierku Štvornohé oči, ktorou sa zbierajú prostriedky na výcvikové školy pre vodiace psy. Taktiež v spolupráci s ÚNSS spustila unikátny projekt Nákupný asistent, ktorý umožňuje ľuďom so zrakovým hendikepom prirodzenejšiu a istejšiu orientáciu v priestoroch predajne. Prevencii očných ochorení sa venuje projekt Zdravé oči už v škôlke, ktorého hlavnou myšlienkou je zabezpečenie preventívnych meraní zrakových parametrov u detí v materských školách na celom Slovensku. Komunikáciu celej línie podpory komunity sme sa snažili rozložiť vždy na celý rok. Každý projekt mal svoje vybrané komunikačné kanály, ktoré sa navzájom dopĺňali a zároveň prepájali aj zvyšné dva piliere podpory. Na publikum materských škôl a rodičov sme cielili jednak prezentovaním success-stories a reálnymi počtami zachytených očných porúch, odbornou garanciou uznávanej oftalmologičky, ale aj vtipným videom z prostredia škôlky, ktoré pre nás ochotne natočil známy influencer Fero Joke.

V tomto projekte sme každý rok priniesli aj novinku – v prvom „našom“ ročníku to bol vylepšený letáčik pre škôlkarov, ktorý ich naučil o potravinách prospešných pre zrak a v druhom ročníku sme nadviazali spoluprácu s uznávanou slovenskou výrobkyňou ekologických edukatívnych hračiek pod značkou Šikulkovo a zabezpečili sme takéto hračky do každej materskej školy účastnej v projekte. Na tlačové konferencie sme zakaždým prizvali aj známe osobnosti – rodičov, ktorí na svojich deťoch prezentovali jednoduchosť a rýchlosť prevádzania meraní zraku. Pre nákupnú asistenciu sme komunikačne podporili školenie zamestnancov v Banskej Bystrici, ktoré bolo otvorené médiám aj verejnosti s možnosťou zažiť si hendikep na vlastnej koži.

Šport a zdravá strava

BILLA sa ako potravinový reťazec snaží apelovať aj na správne stravovanie a jeho vyváženie pohybom. Úzko spolupracuje so športovcami – lyžiarmi Žampovcami, vodnoslalomárom Matejom Beňušom a biatlonistkou Paulínou Fialkovou, ktorí sú športovými ambasádormi BILLA. Tiež sa zapájali do nového projektu Športuj Slovensko, ktorý vznikol ako iniciatíva Slovenského olympijského a športového výboru a BILLA je jeho generálnym partnerom. Projekt motivuje deti a rodiny k športovým aktivitám prostredníctvom letných a zimných olympijských dní. Počas celého obdobia sme komunikovali potrebu športovania, prepájali sme ambasádorov so zdravou stravou, zintenzívnili sme vnímanie značky BILLA ako reťazca, ktorý dbá na pohyb celých rodín. Podieľali sme sa na príprave komunikácie štyroch podujatí Športuj Slovensko, na dvoch z nich sme sa aktívne zúčastnili. Taktiež sme smerom k verejnosti komunikovali aj interné športové aktivity zamestnancov BILLA, vytvorenie ich bežeckej, lyžiarskej, či jogínskej komunity. Profilovali sme v médiách senior CSR špecialistku Janu Gregorovičovú ako hnací motor BILLA športovej komunity, nakoľko je bývalou vrcholovou športovkyňou.

Starostlivosť o ľudí v núdzi

Koncom roka 2018 sme spolu s klientom spustili nový projekt Chlebodarca. Prostredníctvom neho pomáhajú zákazníci rodinám v núdzi. Z každého predaného chleba ide 1 cent na pomoc tým, ktorí sú na ňu odkázaní. Rodiny dostávajú pomoc šitú na mieru – materiálnu, finančnú i potravinovú. Pomáhali sme klientovi aj s nastavovaním mechaniky projektu – dali sme odporúčania na ročný počet rodín i na frekvenciu a spôsob komunikovania. Chlebodarcu sme odštartovali tlačovou konferenciou, kde sme predstavili jeho mechaniku, systém pomoci, kľúčových partnerov a príbeh prvej podporenej rodiny. Každý druhý mesiac sme prezentovali nový príbeh, ktorý sme propagovali na webstránke www.chlebodarca.sk, ako aj v médiách. Cielene sme vybrali sieť týždenníkov MY, ktoré sú najviac čítané v bežných rodinách v regiónoch, prepojili sme komunikáciu aj s online médiami, kde sme príbehy prezentovali formou natívneho PR. Príbehy mali tiež svoju pravidelnú dvojstranu v týždenníku Šarm. Využili sme aj rádio, kde sme pravidelne informovali o posunoch v projekte.

Kľúčovým bodom komunikácie bola príprava videí z návštevy každej jednej rodiny. Tie sme propagovali prostredníctvom platformy TV SME, ale využívali sme ich aj v online prostredí a na firemných sociálnych sieťach. Chceli sme ukázať, že BILLA má ľudskú tvár, práve tým, že členovia vedenia spoločnosti i občianskeho združenia sa osobne angažujú a pridávajú k dielu nielen financie, ale aj svoje ruky a srdcia. To sa podarilo nenásilne zachytiť práve v spomínaných videách a dokazuje to aj spätná väzba rodín. V druhom ročníku bol spustený aj online prihlasovací formulár, ktorý je prístupný rodinám v núdzi a rozširuje tak šance na pomoc viacerým rodinám, zvýšila sa frekvencia pomoci na jednu rodinu mesačne.