Klient RESCO spol. s r.o.

Termín máj 2018 - december 2018

Komunikačná stratégia pre unikátnu aplikáciu Lepšia obec na zefektívnenie fungovania a manažovania samospráv, reprezentatívny prieskum, organizácia historicky prvej tlačovej konferencie spoločnosti, mediálne vzťahy.

Zadanie

Slovenská technologická firma Resco je svetovým lídrom pre oblasť mobilných CRM technológií, ktorá sa využíva prevažne v teréne. Pochvaľuje si ju napríklad aj samotná Organizácia spojených národov pri svojej práci v Afrike. Resco na rovnakom princípe vyvinulo aplikáciu s názvom Lepšia obec, ktorá vie zefektívniť fungovanie a manažovanie samospráv. Spoločnosť sa rozhodla ponúknuť ju zdarma obciam a mestám po celom Slovensku. Našim cieľom bolo na projekt a technologické riešenie Lepšia obec upozorniť nielen predstaviteľov samospráv, ale aj samotných občanov. Komplexná PR podpora spočívala v príprave a nastavení komunikačnej stratégie, priebežných a intenzívnych media relations, copywritingu, úzkej spolupráci s digitálnou agentúrou, textovaní novej webstránky a príspevkov na sociálne médiá, príprave, sprocesovaní a vyhodnotení reprezentatívneho prieskumu, v organizácii historicky prvej tlačovej konferencie spoločnosti a celkového reportingu. Jednou z našich úloh boli aj aktívne public affairs, počas ktorých sme spolu s klientom face to face navštevovali konkrétnych predstaviteľov samospráv alebo sprostredkovávali stretnutia.

Realizácia

Prvým pilierom nami nastavenej komunikácie bolo štandardné public relations zamerané na vytvorenie buzz okolo unikátneho projektu Lepšia obec v spojitosti s predstavením spoločnosti Resco na slovenskom trhu, jej výnimočného príbehu za hranicami. Cieľom bolo vytvoriť Lepšej obci i Rescu dôveryhodnú pečať na negociáciu s partnermi, cieľovou skupinou Lepšej obce, čiže so samosprávami. Z Lepšej obce sme však urobili civilnú tému a prostredníctvom reprezentatívneho prieskumu sme otvorili viaceré aktuálne témy v oblasti samosprávy, ktoré trápia občanov. Pýtali sme sa ich napríklad, ako sú spokojní s komunikáciou a riadením samosprávy alebo v ktorých oblastiach občania vnímajú najviac nedostatkov. Výsledkami prieskumu sme oslovovali prevažne širokú verejnosť a bežných občanov.

V rámci druhého piliera sme sa intenzívne venovali online komunikácií na vlastných platformách, ktoré sme priebežne podporovali: webová stránka so základným predstavením riešenia a interaktívnym dotazníkom, prostredníctvom ktorého sme zbierali spätné väzby od čo najširšieho počtu a spektra občanov našich obcí a miest k stavu ich samosprávy. Nechýbala ani blogová sekcia na tému smart cities a pozitívne využitie v praxi, Facebook fanpage s pravidelnou dramaturgiou, súťažami a pod. Problémy samospráv boli zadaním aj pre študentov v 48- hodinovom maratóne MadHack organizovanom spoločnosťou Resco za účasti zástupcov samospráv.

Tretím pilierom, na ktorom stálo naše ukotvovanie nového riešenia, boli individuálne B2B stretnutia zástupcov Resca so zástupcami samospráv, ako aj workshopy a konferencie zamerané na problematiku smart cities, ktorých súčasťou boli práve zástupcovia spoločnosti Resco.

Výsledky

So spoločnosťou Resco sme ohraničili prvú vlnu kampane na Lepšiu obec na koniec roka 2018.

Pozitívnymi slovami jedného z majiteľov spoločnosti Resco: “Lepšiu obec považujeme za beh na dlhé trate a úspechom bude čo i len jedna implementácia Lepšej obce.” V závere roka však dosiahnutý výsledok nezostal len pri jednej implementácii. Technologické riešenie bolo počas spolupráce už nasadené a funkčné v samosprávach ako Likavka, Žiar nad Hronom, Senec a Kravany nad Dunajom, pričom mnoho ďalších obcí a miest prejavilo seriózny záujem a momentálne sú v štádiu rokovaní so spoločnosťou.

Tento úspech sme dosiahli aj napriek tomu, že na jeseň sa na Slovensku uskutočnili komunálne voľby, ktoré dali načas Lepšej obci pomyselnú stopku či proces implementácie spomalili.

Agenda smart cities je na prvú spájaná s technologickými záležitosťami, ktoré majú uľahčiť život občanov v municipalitách, robiť ho viac ekologickým a efektívnejšími.

My sme však tému smart cities posunuli o úroveň vyššie a otvorili sme ju z iného inovatívneho pohľadu. Upozornili sme na moderný spôsob riadenia samospráv a efektívnej komunikácie s občanmi, čo by malo v dnešnej dobe tiež napredovať k pomyslenej nálepke „smart“.

Kampaň vytvorila natoľko dostatočné povedomie o projekte, že sa CRM riešenie Lepšia obec postupne implementuje v stále väčšom počte samospráv po celom Slovensku.