Klient Reckitt

Termín november 2021 – máj 2022

Návrh CSR projektu na kľúč, výber partnera z neziskového sektora, komunikačné zastrešenie, organizácia online tlačovej konferencie.

Východisko

Náš klient spoločnosť Reckitt, ktorá zastrešuje aj značku Finish, potreboval pomôcť s realizáciou ekologickej CSR aktivity. Prieskumom v štyroch európskych krajinách zistili, že ľudia vlastniaci umývačku riadu predtým, ako riad naložia do umývačky, ešte oplachujú, resp. predmývajú. Takto týždenne minú až 54 litrov vody, čo ročne činí až 1,4 miliardy litrov. Na trh uviedli nové kapsule Finish Poseidon, vďaka ktorým už riad predmývať netreba a ušetrená voda ostane na ďalšie využitie v krajine. Tá si vodu rozhodne zaslúži, nakoľko Slovensko posledné roky sužuje drastické sucho.

Zadanie

Prvoradé bolo zistiť, ako je na tom Slovensko s hospodárením s vodou, či jej máme dostatok a aký je stav sucha v našej krajine. Následne klient potreboval vybrať partnera, s ktorým by o problematike sucha odštartoval spoločenskú diskusiu a prostredníctvom neho by realizoval projekt spoločenskej zodpovednosti. Jeho vytvorenie bolo tiež našou úlohou. Následne sa priebeh projektu naplánoval a stačilo ho už len oficiálne s podporou médií odštartovať.

Realizácia

Najprv sme pre klienta detailne zmonitorovali problematiku sucha, kedy sme zistili, že situácia je za posledné roky vážna. Ak sa bude vyvíjať takto aj naďalej, do roku 2075 môžu využiteľné vodné zdroje klesnúť až o 50 %. Od klienta sme mali jeho predstavu o tom, akým smerom by sa projekt mal uberať, dostali sme od neho referenciu z Českej republiky, kde sa za záchranu vody pre českú krajinu spojil s Českým zväzom ochrancov prírody. My sme urobili rešerš neziskových organizácií, ktoré sú ekologicky orientované a mohli by sa stať potenciálnym partnerom pre pekný enviroprojekt so zameraním na ochranu vody. Klient si jednoznačne vybral Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica, ktoré sa už vyše 20 rokov venuje vzdelávaniu detí a učiteľov, aj prostredníctvom etablovaného programu Zelená škola. Spoločne sme vymysleli projekt s názvom „Voda pre našu budúcnosť“, ktorý v pilotnom ročníku prinesie vzdelávanie o vode 8 vybraným školám. Deti sa naučia pochopiť hodnotu vody, ako aj problém sucha a dôsledky klimatickej zmeny, a tým ju chrániť pre budúce generácie. Na školách sa vybudujú zelené oázy – záhrady, s dôrazom na vodné prvky. Pečať odbornosti celému projektu dodal odborník zo Slovenského hydrometeorologického ústavu, ktorý sa stal garantom tejto peknej aktivity.

Keď sme už mali partnera, aj kostru projektu, nastala typická „PR práca“. Klient si prial online tlačovú konferenciu, tak sme oslovili viaceré štúdiá a nakoniec sme sa rozhodli pre virtuálne štúdio Hurricane s obrovskou LED stenou, na ktorej sa vlnila vodná hladina v duchu hlavnej idey projektu. Médiá sme pozývali elektronicky, ale niektorým sme doručili špeciálnu ekologickú zásielku aj osobe. Cyklokuriér im priviezol balenie nových kapsúl spoločne s pozvánkou vytlačenou na eko-papieri.

Výsledky

Tlačová konferencia prebehla hladko, médiá sa aktívne zapájali do diskusie. Informáciu o vzniku vzdelávacieho projektu „Voda pre našu budúcnosť“ spracovali spontánne obe slovenské tlačové agentúry, následne ju prebrali médiá. Spoločne sme klientovi vygenerovali 50 mediálnych výstupov, z nich sa jeho značka spomínala 40-krát. Do pilotného ročníka projektu bude zapojených 8 škôl, čo priamo ovplyvní vyše 2 500 žiakov a ich rodičov.