Klient Národný futbalový štadión, a.s.

Termín 2020 - 2021

Organizácia fotografickej výstavy mapujúcej úspechy posledných 25 rokov slovenského športu

Východisko

V období pandémie, ktorá „vypla“ možnosť prežiť živý športový zážitok, sme hľadali možnosť, ako využiť osirelý Národný futbalový štadión. Pôvodným zámerom bola inštalácia výstavy slovenskej športovej fotografie. Opatrenia proti COVID-19 ju ale vylúčili a vznikla idea vytvoriť Street Art Gallery po obvode štadióna, ktorá bude voľne dostupná a zdravotne bezpečná. Unikátna výstava fotografií Krajina víťazov zachytáva najväčšie úspechy slovenského športu za posledných 25 rokov.

Výzva a ciele

Výzvou aj cieľom bolo priniesť ľuďom možnosť prežiť niečo pekné. Zažiť príjemnú emóciu, ktorá je spojená s úspechom Slovenska a jeho športovcov. A prepojiť tieto emócie s Národným futbalovým štadiónom, ktorý je najväčším športovým stánkom na Slovensku. Druhá výzva a cieľ spočívali v ambícii pripomenúť ľuďom, že šport ľudí spája a motivuje. Ukázať význam a prínos športu pre zdravý život spoločenstva a vzdať úctu športovcom, ktorí nás vynikajúco reprezentujú a reprezentovali.

Autori vybraných fotografií: Ján Súkup, Štartfoto; Roman Ferstl; Martin Baumann, TASR;  Andrej Galica, SOŠV; Martin Domok, sport24.sk

Stratégia a plán

Stratégia sa opierala o úspechy našich športovcov. Neriešili sme žiadnu špeciálnu kreatívu. Spoľahli sme sa iba na silu okamihov, ktoré zachytáva fotografia. Okamihov, pri ktorých aj dnes mrazí. A z toho vychádzal aj plán, ktorým sme chceli ku tejto akcii pritiahnuť nielen športovcov a médiá, ale aj bežných ľudí. Promenádu po obvode Národného futbalového štadióna sme tak premenili na miesto vhodné aj pre prechádzku bežnej rodiny.

Realizácia

S NFŠ, a.s. sme prizvali do spolupráce Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV). Oslovili sme fotografov agentúr a vydavateľstiev. Do dvoch týždňov sme mali k dispozícii viac ako tisíc fotografií od 19-tich slovenských fotografov a vysporiadané autorské práva. Prizvali sme umelcov aj športovcov a počas ďalších dvoch týždňov sme v troch kolách vybrali 127 fotografií. Ku každej fotografii sme vytvorili jej krátky príbeh a vytlačili ich na veľkoplošné formáty. Samostatné prílohy zhŕňali najväčšie úspechy slovenského olympijského a paralympijského športu aj profily autorov fotografií. Necelý mesiac po vzniku myšlienky sme tak 1. decembra 2020 mohli pozvať médiá a športovcov na slávnostnú vernisáž a otvoriť Street Art Gallery Krajina víťazov. Otvorením sme ju preniesli do online priestoru a na sociálne siete. Celkové náklady na komunikáciu (vrátane tlače fotografií a podpory FB statusov) nepresiahli 5 000 eur. Výstavu sme aktívne podporovali iba počas decembra 2020. O Krajine víťazov po otvorení výstavy informovali takmer všetky relevantné médiá, vrátane regionálnych.

Výsledky

Vzhľadom na pandémiu sa výstava preniesla najmä na online. Jej FB profil dosiahol za mesiac 704 tisíc zobrazení (170 tisíc fanúšikov) a FB NFŠ 310 tisíc zobrazení a 120 tisíc nových fanúšikov. NFŠ, a.s. je investorom Národného futbalového štadióna, ktorý má aj negatívnu publicitu, ale naša tonalita bola pozitívna. Z regiónov prišli námety, aby sme výstavu preniesli aj do iných miest. Po pandémii sa stala putovnou, v júli 2021 si Krajinu víťazov mohli pozrieť návštevníci areálu Kulturpark v Košiciach a záujem prejavili aj iné mestá.