Klient Združenie pre výrobu a využívanie biopalív (ZVVB)

Termín November 2019

Krízová komunikácia v súvislosti so zavádzaním paliva E10 do predaja na slovenských čerpacích staniciach a s tým súvisiacej vlny paniky medzi motoristami, mediálne vzťahy, organické PR, spontánne PR, tlačová konferencia.

Východisko

NR SR v októbri 2019 schválila zákon, ktorý stanovil, že od 1. januára 2020 bude palivo NATURAL 95 (označenie E5) nahradené palivom NATURAL 95 (označenie E10) so zvýšeným obsahom biozložky (zo 7% na 9%.) Začiatkom novembra 2019 sa objavila séria článkov a reportáží, ktoré priniesli katastrofické správy o tom, že nové palivo poškodí staršie autá a ich palivové sústavy. Správy prenikli aj do veľkých mienkotvorných médií a medzi motoristami vznikla panika.

Zadanie

Zadanie sme dostali 5. novembra 2019 a znelo „zastaviť paniku medzi motoristami“. Zmazať mýtus, že prichádza akési „zlé“, „nové palivo“, ktoré donúti tisíce motoristov ku kúpe nového auta. Pripomenúť, že biozložka (7%) je súčasťou našich palív už dlhé roky. Expresne rýchlo spracovať jednoduché, presné a overiteľné argumenty. Získať dáta zo zahraničia, príslušné smernice EÚ, spracovať ich a distribuovať presne na určené neuralgické body – najmä motoristickí novinári a vedúci spravodajských tímov veľkých médií.

Realizácia

Panika medzi motoristami začala prvý novembrový týždeň a kulminovala v týždni 11. – 17. november 2019, kedy sa téma ocitla v negatívnej podobe aj v kľúčových elektronických médiách. V prvom novembrovom týždni sme naštudovali smernice EÚ,  technické štúdie o E10 zo sveta, zostavili štatistiky o používaní E10 (krajiny a rok začatia). Zostavili sme komplexné argumentárium a navštívili rozhodujúce redakcie.

12. novembra sme masívne publikovali tlačovú správu o tom, že biopalivá sú aj príspevok k zlepšeniu životného prostredia. Pripravili sme plán plateného zverejnenia komplexného a skráteného argumentačného textu a 18.-19. novembra 2019 sme ho publikovali v sieti týždenníkov MY vo forme rozhovoru s analytikom ZVVB Radoslavom Jonášom. Osobne sme sa stretli s viacerými motoristickými novinármi. 21. novembra sme zvolali TK ZVVB (účasť všetkých kľúčových médií).  Dôsledne sme dosledovali tonalitu výstupov najmä s dôrazom na fakt, že E10 nie je „nové palivo“, ale benzín NATURAL 95.

Výsledky

Mienkotvorné médiá priniesli správu, že od 1. januára 2020 sa na čerpacích staniciach bude predávať stále NATURAL 95.  odkomunikovali sme pozitívne posolstvá – výpočet krajín EÚ a sveta, kde sa NATURAL 95 s označením E10 už roky používa. Citovali sme kľúčové zdroje – napríklad štúdiu Holandského normalizačného úradu. Médiá si osvojili informáciu, že zvyšovanie podielu biozložky v palivách je dôležitým prvkom v dosahovaní cieľov znižovania emisií.  Vlna odporu voči E10 skončila. Klient vyhodnotil krízu ako ukončenú. Počas necelých 3 týždňov sme presadili viac ako 100 mediálnych výstupov, kde zazneli všetky naše kľúčové posolstvá.