Klient BUDIŠ a. s.

Termín november 2021

Komunikácia historicky prvej vlakovej zásielky slovenskej dojčenskej vody do Číny, event PR, tlačová konferencia

Východisko    

Náš klient BUDIŠ a. s. dostal unikátnu zákazku. Čína si pre svoj trh objednala 736 ton balenej dojčenskej vody Zlatíčko, ktorá mala byť do 10 000 km vzdialeného miesta určenia dodaná po železnici. Podobné komodity sa z Európy do Číny doteraz spravidla transportovali lodnou dopravou. Tá však trvá minimálne 6 týždňov a nesie so sebou aj veľkú uhlíkov stopu. Celá akcia zahŕňala viacero partnerov – od klienta, cez Ministerstvo dopravy a výstavby SR a prepravnú spoločnosť, až po samotného čínskeho objednávateľa.

Zadanie

Klient nás informoval, že odchod nákladného vlaku je naplánovaný z terminálu Metrans v Dunajskej Strede o niečo vyše týždňa. Mali sme naozaj zopár dní na to, aby sme dali dohromady informácie od všetkých zúčastnených strán, vyzdvihli jedinečnosť celej obchodnej transakcie, pripravili podklady pre médiá a pozvali ich do Dunajskej Stredy. Taktiež sme mali v spolupráci s jedným z partnerov na starosti prípravu podujatia a jeho zabezpečenie podľa aktuálnych protipandemických opatrení.

Realizácia

Od zúčastnených strán sme si vypýtali čo najviac informácií o celej akcii. Snažili sme sa zistiť všetky „pikošky“ – koľko trvá cesta, aká je dlhá, koľko krajín vlak prejde, aký je objem tovaru a v koľkých vagónoch sa bude prepravovať, prečo si Číňania vybrali práve slovenskú dojčenskú vodu, kde ju budú distribuovať, či ako bude etiketa nápoja prispôsobená čínskym zákazníkom. Tiež sme zistili, že v rámci tejto prepravy budú využité aj špeciálne GPS zariadenia, ktoré klienta počas celej cesty v reálnom čase informujú o polohe, teplote, otrasoch či náklonoch paliet. Pripravili sme mapku trasy vlaku vo farbách klienta a produktu, ktorú sme spoločne s tlačovou správou distribuovali médiám. Taktiež sme pripravili scenár celej akcie tak, aby bola vizuálne atraktívna – na mieste bol samotný vlak, ktorý po príhovoroch aktérov a po ich rozhovoroch do médií slávnostne pretrhol pásku a vyštartoval na ďalekú cestu do Číny.

Výsledky

V „deň D“ prišlo na dunajskostredský terminál zhruba 20 zástupcov médií, vrátane všetkých celoslovenských televízií, ako aj tých lokálnych. Materiály spracovali obe tlačové agentúry, správa sa objavila v hlavnom vysielacom čase vo všetkých televíziách. Mediálna hodnota všetkých výstupov činila takmer 90 000 eur. Klient bol spokojný a my spolu s ním. Pocit z dobre vykonanej práce nám potvrdila aj Asociácia public relations Slovenskej republiky, keď nám udelila 2. miesto v kategórii Traditional PR v súťaži PRokop 2021.