Klient Enterprise Investors

Termín marec 2009 - 2012

Event PR, kompletná príprava podujatia “na kľúč” vrátane názvu a loga, vytvorenie jedinečného rebríčka TOP50 najdynamickejšie rastúcich podnikov na Slovensku, mediálne partnerstvo, vizuálna identita, riadenie komunikácie štyroch ročníkov odovzdávania cien. V roku 2020 sa konal už 12-ty ročník galavečera.

Zadanie

Klient patrí medzi najväčších investorov z oblasti private equity a rozvojového kapitálu v strednej a východnej Európe. Keďže biznis model private equity firiem stojí na vyhľadávaní zaujímavých investičných príležitostí do firiem s potenciálom ďalšieho rastu, kládli sme si s klientom otázku, ako efektívne získať prehľad o investične zaujímavých firmách a zároveň zvýšiť povedomie o Enterprise Investors ako zodpovednom a atraktívnom investorovi. Navrhli sme preto projekt Diamanty slovenského biznisu, ktorý bude vyhľadávať a oceňovať  najdynamickejšie rastúce malé a stredné podniky (small and medium enterprises – SME) na Slovensku.

Realizácia

Rozhodli sme sa vytvoriť jedinečný rebríček, ktorý klientovi prináša zaujímavé biznis príležitosti a zároveň ponúka relevantný obraz o tom, ako sa darí SME podnikom v jednotlivých odvetviach a regiónoch na Slovensku. Pre Enterprise Investors sme vytvorili koncept, názov projektu a logo, zabezpečili mediálne partnerstvo s biznis magazínom Profit, hlavné partnerstvo so spoločnosťou Coface Slovakia, ktorá SME podniky vyhodnocuje podľa vopred zvolených kritérií, a celý projekt sme riadili a zabezpečovali jeho komunikáciu i samotnú realizáciu. Pre organizátorov a partnerov má projekt dodnes nespochybniteľný obchodný význam. Okrem širokého mediálneho pokrytia získajú kontakty na TOP50 najdynamickejšie rastúcich podnikov na Slovensku, propagáciu priamo na evente a možnosť osobného networkingu s úspešnými spoločnosťami. Takéto ocenenie predtým na Slovensku chýbalo.

Výsledky

Slávnostný event bol vyvrcholením niekoľkomesačného vyhľadávania, spracovávania a vyhodnocovania výsledkov. Za prítomnosti významných hostí z oblasti biznisu, zástupcov inštitúcií, TOP 50 najúspešnejších SME firiem, novinárov, organizátorov a partnerov boli na galavečere vyhlásené tri najdynamickejšie rastúce podniky zo západoslovenského, stredoslovenského a východoslovenského kraja. Špeciálna kategória patrí TOP najdynamickejšie rastúcej spoločnosti na Slovensku. Samotný event sme sa rozhodli načasovať tak, aby prítomní ocenení, partneri i hostia z radu biznis osobností po skončení galavečera dostali do rúk čerstvé vydanie magazínu Profit a ako prví na Slovensku si mohli pozrieť nielen výsledky aktuálneho rebríčka, ale aj spracované profily a „success stories“ víťazných firiem. Z pohľadu klienta sme vytvorili koncept eventu, ktorý má nielen masívne mediálne pokrytie a zvyšuje povedomie o spoločnosti Enterprise Investors v biznis komunite, ale je aj priamym prínosom pre jeho podnikanie. Pôvodne bolo k dispozícii veľmi málo informácií o segmente malých a stredných podnikov a vyhľadávanie firiem, ktoré majú investičný potenciál, bolo omnoho náročnejšie. Vytvorili sme prestížne podujatie, ktoré v roku 2020 zažilo už svoj 12-ty ročník, z toho 4 ročníky prebehli v našej réžii.