Klient BUDIŠ a. s.

Termín 2021 - súčasnosť

Dlhodobá PR podpora minerálnej vody, zabezpečenie odbornej stránky prostredníctvom štúdií, komplexné mediálne PR, cielenie na širokú aj odbornú verejnosť

Východisko    

Do portfólia nášho klienta Budiš, najväčšieho slovenského producenta minerálnych vôd, patrí aj voda s obsahom horčíka a vápnika, Gemerka. Klient chcel zdôrazniť jej unikátne zloženie, nakoľko práve Gemerka je známa svojím ideálnym pomerom obsahu horčíka a vápnika (1:3), ktorý zabezpečuje najlepšie vstrebávanie do ľudského tela. Potvrdzujú to aj odborníci, s ktorými sme odporučili nadviazať spoluprácu.

Zadanie

V životospráve ľudí chýbajú podľa viacerých štúdií mnohé dôležité minerály a vitamíny, medzi nimi aj horčík a vápnik. Ich deficit spôsobuje až trikrát vyššie riziko akútneho infarktu myokardu a mnoho iných závažných ochorení.  Našou úlohou bolo predostrieť tieto fakty verejnosti, upozorniť ich na dôležitosť pravidelného dopĺňania horčíka a vápnika a poukázať na fakt, že práve Gemerka má ich ideálny pomer. Pitie Gemerky sa následne prejaví nielen na fyzickom zdravotnom stave, ale má vplyv aj na psychickú pohodu.

Realizácia

V roku 2021 sme navrhli zrealizovať na slovenské pomery unikátny biomedicínsky výskum. Pod názvom  AquaMin sa výskum venoval sledovaniu účinkov pravidelného pitia minerálnej vody Gemerka. Odborným partnerom projektu boli špičkové medicínske laboratóriá MEDIREX, a. s., Interná klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnú nemocnicu Bratislava. Slovenskí experti z popredných odborných pracovísk skúmali zdravotné účinky pitia Gemerky nielen z medicínskeho, ale aj z psychologického hľadiska. Vedci pracovali so vzorkou 80 ľudí vo veku 30-65 rokov. Skupina bola rozdelená na dve rovnaké skupiny s počtom 40 ľudí, pričom prvá experimen­tálna skupina pila v stanove­nom časovom úseku denne 1,5 litra jemne sýtenej minerálnej vody Gemerka a druhá placebo skupina 1,5 litra mierne sýtenej vody z vodovodu. Výskum dokázal, že pravidelné pitie Gemerky prispieva k efektívnemu vstrebávaniu oboch minerálov priamo do buniek ľudského organizmu i k lepšiemu zvládaniu stresových situácií.

Nezávisle od našich aktivít prebiehal vedecký experiment LIFE – WATER and HEALTH, ktorý realizoval tím docenta Stanislava Rapanta z Katedry geochémie, Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Docentov tím počas 1,5 roka obohacoval vodu z vodovodu horčíkom a vápnikom v pomere 1:3  v obciach Devičie a Kokava nad Rimavicou. Práve tu bol indikovaný nadpriemerne zlý zdravotný stav obyvateľov. Výsledky boli ohromujúce, cievy Devičanov omladli o takmer 15 rokov a cievy obyvateľov Kokavy nad Rimavicou si po tejto „pitnej kúre“ mohli odpočítať bezmála 7 rokov. Je pravdepodobné, že vďaka tomuto experimentu sa v obciach zníži úmrtnosť na kardiovaskulárne a onkologické ochorenia a štatisticky sa predĺži život ich obyvateľov o päť rokov. Prieskum ukázal, že až dve tretiny slovenských okresov majú vo verejných vodovodoch vodu s deficitným obsahom vápnika a horčíka. Tento výskum nás inšpiroval k ďalšej línii komunikácie, vytvorili sme mapu kvality vody z vodovodu a nadviazali sme na to v komunikácii benefitov Gemerky.

Výsledky

Téma ideálneho zloženia minerálov vo vode a ich vplyvu na ľudský organizmus „žije“ už tri roky a stále je aktuálna. Postupne sme vygenerovali vyše 100 mediálnych výstupov v celkovej mediálnej hodnote vyše 100 000 eur. Poctivá komunikácia sa prejavila aj na predajných výsledkoch spoločnosti Budiš a prekvapivo aj u susedov v Česku. Kým v roku 2018 zaznamenávala Gemerka na českom trhu predaje iba okolo 4 miliónov kusov, v roku 2021 tieto čísla postupne stúpli na 12 miliónov a minulý rok presiahli hranicu 26 miliónov kusov. Jednoducho povedané, každý jeden obyvateľ Čiech vrátane bábätiek si v roku 2022 kúpil takmer 3 fľaše Gemerky.