Klient Československá obchodná banka, a.s.

Termín apríl 2017 - august 2017

Kampaň pri príležitosti spustenia nového produktu hypotéka s úrazovým poistením vodiča, komunikačná stratégia, komplexná PR podpora, event PR, podpora osobností.

Zadanie

Zadanie prišlo v období, kedy bol trh s hypotékami pre klientov atraktívny. Banky museli byť schopné ponúknuť viac ako len vhodnú hypotéku. Začal sa čas benefitov. Najdôležitejšou úlohou bolo vyniknúť medzi konkurenciou, ktorá láka primárne na nižší úrok. ČSOB pridala úrazové poistenie vodiča.

Realizácia

V PR kampani sme do popredia dávali jedinečný benefit poistenia, pôsobili sme na zodpovednú stránku ľudí, pocit bezpečnosti a upozorňovali na to, že nie je v ľudských silách všetko kontrolovať. Je nevyhnutné myslieť aj na takú situáciu, akou je dopravná nehoda a následky s ňou spojené.

Kampaň sme rozdelili do dvoch fáz.

V 1. fáze sme ľudom sprostredkovali pocit bezpečia. Na ČSOB Bratislava marathon sme umiestnili horolezeckú stenu, ktorú si mohli vyskúšať všetci zvedavci. Mohli si byť zároveň istí, že sú horolezeckými lanami dostatočne istení a v bezpečí. Laná symbolizovali hypotéku od ČSOB, ktorá svojich klientov podrží aj v nepredvídateľných či nepriaznivých situáciách.

2.fáza sa skladala z road show po 3 mestách – Bratislava, Banská Bystrica, Košice. V nej sme sa zamerali na predstavenie samotného benefitu. Prostredníctvom simulátora autonehody sme ľudom navodili pocit kotúľajúceho sa auta, jeho prevrátenie sa v rýchlosti 40 km/h. Touto skúsenosťou sme dali do pozornosti potrebu poistenia ako zodpovedného zabezpečenia seba a svojich blízkych do budúcnosti. Na pomoc sme si zobrali aj známeho slovenského pretekára Richarda Gondu, ktorý si taktiež vyskúšal simulátor a podporil našu myšlienku prostredníctvom videa a  sociálnych sietí. Reakcie ľudí sme zachytili v záverečnom videu. PR kampaň nadviazala a podporila ATL kampaň umocnením pocitu potreby bezpečnosti v aute. V prípade otázok boli v stánku k dispozícii pracovníci banky.

Výsledky

Prostredníctvom kampane sme primárne predstavili produkt a k nemu nový a praktický benefit úrazového poistenia vodiča. Outdoorových aktivít sa zúčastnilo vyše 450 ľudí, u ktorých sme umocnili pocit zodpovednosti spojený s rizikami aktívneho šoférovania a nepredvídateľnými životnými situáciami ako takými. Prostredníctvom profesionálneho pretekára sme samotnému poisteniu pridali na vážnosti a dôležitosti. Kampaňou sme zaujali nielen klientov, ale aj neklientov banky, samotného klienta sme odlíšili od konkurencie a podporili jeho profiláciu ako banko-poistného subjektu.