Klient Orange Slovensko a.s.

Termín október 2014 - október 2016

Komplexná PR podpora, korporátna komunikácia, brand awareness, produktové PR, sponzoring, CSR, event PR, mediálne vzťahy. 

Zadanie

Na základe požiadaviek klienta sme vymýšľali a nastavovali komunikačné stratégie spojené s copywritingom a samotnou realizáciou schváleného nápadu. Priebežne sme intenzívne pracovali nielen s médiami, ale aj širokým spektrom dodávateľov či inými partnermi a tretími stranami. Okrem  pravidelných organizácií tlačových konferencií sme podporovali aj rôzne CSR eventy spojené s profilovaním Nadácie Orange. Pravidelné monitoringy, reporty, prezentácie či výroba rôznych multimediálnych produktov a originálnych darčekov patrili taktiež k našej každodennej agende.

Realizácia

Viditeľnými príkladmi našej práce sú napríklad kampane O čom hovoria skutočné rodiny a Jeden tanier pre každého, ktoré boli ohodnotené aj PR ocenením PRokop.

Kampaň O čom hovoria skutočné rodiny sme vytvorili v roku 2016 na podporu spoločnosti Orange ako rodinného operátora. Cieľom bolo zdôrazniť, že spoločnosť vníma potreby svojich zákazníkov a umožňuje im medzi sebou zdieľať všetko, na čom im záleží. Vychádzali sme z faktu, že si členovia rodiny medzi sebou vymenia stovky správ a prevolajú stovky minút.

Na začiatku sme sa zamerali na zmapovanie dostupných dát operátora o množstve poslaných SMS alebo prevolaných minút a postupne sme prechádzali k obsahovej časti rodinnej komunikácie. Získané štatistiky sme spracovali do infografiky, väčšiu pozornosť sme venovali rekordným číslam a číselným zaujímavostiam.

V druhej fáze sme sa venovali samotnému obsahu komunikácie medzi jednotlivými členmi rodiny. Na novej microsite rodinnerozhovory.sk sme uverejňovali zábavné preklepy, vtipné nedorozumenia a rozhovory či banálne otázky a prosby, ktoré tvorili zaujímavé podklady pre rôzne mediálne výstupy a na sociálnych sieťach operátora alebo jednotlivých médií. Do komunikácie sme zapojili aj známe osobnosti Juraja Kemku, Zuzanu Haasovú a Zuzanu Vačková, ktoré sa podelili o svoje rodinné telekomunikačné zvyky a zážitky.

Kampaňou Jeden tanier navyše sme spojili produktovú komunikáciu so CSR aspektom. Cieľom bolo zvýšiť vnímanie Orangeu ako filantropa a angažovaného operátora. Pri vzniku PR komunikácie sme vychádzali zo starej slovenskej tradície, kedy ľudia pri štedrovečernom stole prestierajú jeden tanier navyše pre prípad, že by prišiel nečakaný hosť (pocestný alebo človek bez domova).

Komunikovali sme, že Vianoce v Orangei sú o zdieľaní a dobrých skutkoch. Charitatívny rozmer sme komunikačne posilnili atraktívnou verejnou stávkou, v ktorej sme naplno využili známe tváre z vianočnej kampane akými boli Celeste Buckingham, Lukáš Latinák či Branislav Bystriansky. Vďaka nim sme z témy charitatívneho rozmeru urobili lifestylovo zaujímavý obsah. Známe tváre podmieňovali svoje stávky dosiahnutím istej sumy, ktorou Orange prispieva do grantového programu Darujte Vianoce a prihovárali sa tak aj vtedajšiemu generálnemu riaditeľovi Orangeu, Pavlovi Lančaričovi. Nepriamo tak vyzývali ľudí, aby sa zapojili a zrealizovali aspoň jednu komerčnú operáciu v Orangei.

Výzva osobností sa pravidelne objavovala aj na FB Orangeu a známych tvárí, v tlačových správach, flash správach a v PR článkoch (platených a spontánnych). Aby sme dosiahli želané mediálne pokrytie, komunikáciu sme podporili mediálnou spoluprácou s News and Media Holding.

Výsledky

Komplexná PR podpora zaznamenala nespočetné množstvo mediálnych výstupov s odhadovaným zásahom niekoľkých miliónov a zahŕňala všetky dostupné komunikačné kanály a prostriedky. Kampaň O čom hovoria skutočné rodiny mala mediálny zásah vyše 3 700 000 a na sociálnych sieťach ju zdieľali vyše 1 500-krát. Kampaň Jeden tanier navyše získala v roku 2016 3. miesto v súťaži PRokop v kategórii Corporate Communication a kampaň Jeden tanier navyše v roku 2017 rovnako 3. miesto v kategórii Business to Consumer.