Klient Národná banka Slovenska

Termín jún 2020 - január 2021

Komplexná komunikačná stratégia s cieľom priblížiť NBS ako inštitúciu otvorenú ľuďom,  osvetová platforma v oblasti finančnej gramotnosti pre širokú verejnosť www.5penazi.sk, kreatívny koncept, branding, videoprodukcia, podpora osobností, influenceri.

Východisko   

Nízka finančná gramotnosť obyvateľov na Slovensku je veľký problém, ktorý sa týka všetkých vekových skupín. Slováci sa zadlžujú, nerozumejú finančným procesom, narastá počet exekúcií, deti majú slabé výsledky v medzinárodných testovaniach.

Zároveň je v oblasti finančného vzdelávania informačný chaos. Ľudia sú zahltení množstvom informácií, nevedia sa zorientovať, čo je „nezávislá“ a čo „obchodno-marketingová“ informácia. Tému finančnej gramotnosti si adoptovalo veľa subjektov – banky, poisťovne, sprostredkovatelia, neziskové organizácie, tradičné i online médiá – každý si naháňa svoju „klientelu“, pre laika je situácia neprehľadná. Nekoordinovaný stav vzdelávania je aj v školstve. Ministerstvo školstva SR nepovažovalo tému finančnej gramotnosti za prioritnú.

V čase koronakrízy pritom nadobudli „peniaze“ oveľa väčší význam, mnoho ľudí prežilo finančné infarkty, prišlo o príjem, začali o peniazoch obozretnejšie premýšľať, chceli im rozumieť. Široká laická verejnosť oprávnene očakávala a potrebovala nezávislé, systematické, užitočné informácie – „autorizované“ nezávislými odborníkmi – tu je priestor pre NBS.

Zadanie

Zámerom bolo zvýšiť povedomie verejnosti o dôležitosti finančnej gramotnosti, vzdelania v oblasti peňazí a zároveň predstaviť NBS ako nezávislú inštitúciu otvorenú každému. Vytvoriť obraz dôveryhodného partnera prostredníctvom odborníkov NBS, ktorých verejnosti osobne predstavíme.

Národná banka Slovenska si uvedomuje svoju úlohu v procese finančného vzdelávania a jej cieľom bolo, aby:

  • spotrebitelia pochopili, že porozumenie peniazom znamená lepšie rozhodovanie a zlepšenie ich finančnej situácie,
  • sa zlepšila spolupráca naprieč inštitúciami (NBS, MF SR, MŠ SR a iné) a aby sa finančné vzdelávanie realizovalo koordinovane v súlade s Národným štandardom FG,
  • verejnosť vnímala NBS ako pomocnú ruku, otvorenú inštitúciu, ktorá je blízko k ľuďom.

Aktuálna finančná kríza a neistota bola pre NBS jedinečnou príležitosťou odštartovať novú osvetovú komunikačnú platformu 5PEŇAZÍ.

Realizácia

Cieľom novej platformy bolo zastrešovať vzdelávacie aktivity NBS a osvetový verejnoprospešný obsah v prvom rade pre širokú laickú verejnosť. Na túto cieľovú skupinu sme sa zamerali pri štarte kampane.

Uvažovali sme, ako celý projekt nazvať tak, aby bol blízky všetkým vrstvám obyvateľov naprieč Slovenskom. Mal byť jednoduchý, chytľavý, zapamätateľný a univerzálne použiteľný. Komunikačný koncept si vyžadoval hravosť a „ľahkosť“. Vytvorili sme názov 5PEŇAZÍ, ktorý v sebe spája všetky tieto atribúty. Ide o originálny, chytľavý, okamžite zapamätateľný názov s vysokým komunikačným a kreatívnym potenciálom. Číslo 5 je ideálnym číslom na komunikáciu, dá sa s ním v PR dobre pracovať, stane sa základným identifikátorom projektu. Spojením “päť peňazí” naznačujeme, že svet peňazí je dynamický, je to aktívny proces a rovnako aj peniaze by sa mali hýbať.

Číslo 5 sme v spolupráci s Galton Brands preniesli aj do vizuálnej identity projektu a tvorby loga. Východiskom sa stal ikonický a ľahko rozpoznateľný symbol ruky, ktorý nemá sociálne, demografické ani geografické ohraničenie. Otvorená dlaň znázorňuje číslo 5, zároveň je základným prvkom pre počítanie, rozdeľovanie a míňanie peňazí.

Následne sme pracovali na tvorbe nového portálu www.5penazi.sk. Obsah sme pripravovali spolupráci s expertmi NBS. Išlo teda o dôveryhodný content o financiách tvorený špičkovými špecialistami, ktorý bol zároveň zrozumiteľne a pútavo podaný širokým masám. Naším cieľom bolo namixovať obsah tematicky čo najpestrejšie s využitím viacerých typov formátov – od kvalitných článkov, cez publicistické lifestylové rozhovory, po videá a interaktívne kvízy.

Návštevníci na portáli www.5penazi.sk nájdu nielen odborné rady, ale sprevádza ich naprieč rôznymi životnými situáciami. Pomáha im porozumieť viacerým problematikám – od výberu hypotéky, cez analýzu domáceho rozpočtu, až po návody, ako úspešne šetriť. Oslovili sme známe osobnosti z rôznych oblastí spoločenského života (Roman Pomajbo, Gizka Oňová, Kristína Tormová, Bibiana Ondrejková, Fíha Tralala, Dávid Králik) a pripravili sme s nimi exkluzívne rozhovory formou neplatenej spolupráce, kde sa podelili sa o svoje osobné skúsenosti s peniazmi, priznali omyly, ako sa nechali podviesť, alebo ako zarobili…

Podieľali sme sa aj na príprave obsahu pre sociálne siete Facebook, Instagram a Youtube.

Pripravili sme tiež videoseriál Cenné rady, v ktorom odborníci NBS v krátkych vstupoch radia verejnosti o peniazoch. Séria 7 videí s dvojminútovou stopážou jednoduchou rečou vysvetľuje najrôznejšie témy. Od spotrebiteľských – ako sa nepopáliť pri kúpe vianočných darčekov na splátky, či čo je to revolvingová karta, až po investičné – pohyby na akciových trhoch a obchodovanie na Forexe. Okrem toho sme pre účely launchu projektu autorsky pripravili aj 5 teasingových videí, ktoré mali divákov nenásilnou formou vtiahnuť do sveta peňazí a namotivovať ich k návšteve portálu.

Komunikácia projektu bola odštartovaná tlačovou konferenciou v priestoroch NBS za účasti guvernéra Petra Kažimíra. Konferencia bola streamovaná na facebookovom profile NBS a 5peňazí.

Do propagácie projektu sme zapojili aj influencerov (Nela Pocisková, Filip Túma, Kristína Tormová, Domi Haly, Števo Martinovič, Nika Macinská, Mary Bartalos), ktorí na svojich profiloch na sociálnych sieťach postovali rôznorodý obsah  – od vtipných autorských videí, až po osobné spovede ich vlastných skúseností s peniazmi.

Súčasťou komunikácie bol nami vytvorený účelný mediamix zložený z platenej a neplatenej spolupráce s médiami.

Výsledky

Spustenie portálu www.5penazi.sk a ohlásenie vzniku novej platformy, ktorá zastrešuje viaceré vzdelávacie aktivity NBS, sa stretlo s výhradne pozitívnou odozvou médií. Tému spontánne prevzali televízie, rozhlas, mienkotvorné denníky, tlačové agentúry a ďalšie webové portály (RTVS, TV Markíza, TA3, SME, Pravda, Hospodárske noviny, noviny.sk, banky.sk, netky.sk,…). Predstavitelia NBS, vrátane guvernéra Petra Kažimíra, následne vystúpili vo viacerých televíznych reláciách, kde prezentovali projekte.

NBS sa podarilo odkomunikovať ambíciu mať oblasť vzdelávania o peniazoch pod svojimi krídlami. Značka 5peňazí sa v komunikácii NBS stala predstaviteľom jej celonárodných aktivít zameraných na podporu finančnej gramotnosti. Je úspešným štartom v dlhodobom procese vzdelávania širokej verejnosti.