Klient Mores Resort

Termín november 2022 – január 2023

Módna show v Hoteli Lomnica pri príležitosti udelenia jeho piatej hviezdy, event PR, predstavenie ikonických korunovačných šiat cisárovnej Sissi.

Východisko    

Hotel Lomnica je najstarším tatranským hotelom (1894) a svoju identitu odvodzuje od tradícií rakúsko-uhorskej monarchie. V roku 2022 získal oprávnenie 5* pre kategóriu boutique hotelov. Našou úlohou bolo pripraviť event a komunikačnú stratégiu tak, aby hostia aj médiá mohli prežiť slávnosť vítania piatej hviezdy spôsobom, ktorý si zapamätajú a vždy si ho spoja s Hotelom Lomnica.

Zadanie

Výziev bolo viac. Okrem nutnosti vymyslieť pútavý zážitok pre každého, to bol aj stanovený dátum 17. december 2022, čiže posledný adventný víkend pred Vianocami. Museli sme skoordinovať niekoľko spolupracujúcich subjektov, presvedčiť relevantné médiá, dohodnúť spolupráce, a to všetko vo vianočnom zhone. Cieľom bolo využiť príležitosť a predstaviť verejnosti a médiám hotel v jeho unikátnej a jedinečnej podobe nielen ako nekorunovanú „Prvú dámu Tatier“, ale aj ako miesto, ktoré neponúka iba „obyčajné“ hotelové služby, ale prináša hosťom aj neopakovateľné zážitky.

Bolo to o výnimočnosti. Každý chce vidieť korunovačnú róbu Sissi a my sme chceli tatranskú udalosť roka. Chceli sme spojiť tradíciu s dneškom a „predať“ výnimočnosť  akcie. Oslovili sme návrhárov (Fero Mikloško, Marcel Holubec) a vytvorili tak takmer klasickú módnu prehliadku, ktorú komentovali dvaja uznávaní návrhári. Plán získať všetky televízie sme naplnili. Uzavreli sme partnerstvá so spektrom ďalších médií (vrátane ČR) a naplno ich využili. Okrem show sme stihli ukázať celý hotel, ktorý je zároveň galériou slovenského umenia a trvale vystavuje viac ako 600 originálov.

Realizácia

Na unikátnej módnej show sme predstavili 12 modelov šľachtičien rakúsko-uhorskej monarchie, vrátane ikonických korunovačných šiat cisárovnej Sissi.  „Deň D“ sme chystali dva mesiace. Vytvorili sme presný media plán, ktorý mal presah aj na január 2023. Všetko v koordinácii so spolupracujúcimi subjektmi (spoločnosť Fringia  napríklad v rekordnom čase dokončovala predvádzané róby) a samotným hotelom. V deň podujatia sme museli skoordinovať niekoľko desiatok ľudí (hotel bol normálne otvorený) a poskytnúť im maximálny komfort, informačný aj osobný. Každý novinár mal možnosť vidieť prakticky celý hotel a bol vybavený obsiahlymi a presnými informáciami o všetkých detailoch podujatia.  Z každého detailu muselo byť vidieť, že ide unikátnu a výnimočnú udalosť, kedy Prvej dáme Tatier odovzdá 5* cisársky manželský pár Sissi a Franz Jozef. Prispôsobili sme aj okolie hotela. Pred jeho bránami fungovali cisárske trhy. V priľahlom parku sme nafúkli unikátny gastrobalón, ktorý ponúka návštevníkom hotela možnosť najesť sa vo výškach priamo nad Tatrami. Po podujatí sme museli detailne koordinovať všetky mediálne výstupy a zabezpečiť, aby sa šaty Sissi dostali do TV štúdií, ktoré sme dohodli pre špeciálne vysielanie. Šlo primárne o dokonalý zážitok vytvorený pre prítomných a sprostredkovaný divákom a čitateľom.

Výsledky

Napriek dátumu 17. december 2022, mimochodom išlo o posledný advent, sa podujatie vypredalo. Prišli hostia z celého Slovenska a všetky relevantné médiá. Mnohí novinári začali vnímať hotel ako niečo skutočne výnimočné. Šaty Sissi sa po TV turné vrátili do hotela a tvoria stálu dekoráciu vchodu do kaviarne Sissi. Sú obľúbeným objektom pre selfie hotelových hostí, ale aj denných návštevníkov. Hotel konštatuje, že stúpol počet hostí, ktorí dovtedy hotel Lomnica nenavštívili a významne stúpol aj počet bežných návštevníkov, ktorí si chcú prezrieť galériu vystavených obrazov a korunovačné šaty Sissi. Okrem plánovaných TV relácií sme nakoniec získali  šoty v hlavných spravodajských reláciách všetkých televízií. Využili sme aj „áčkové“ pozície pre obsiahle materiály v mainstreamových médiách a uzavreli veľa efektívnych partnerstiev s médiami naprieč spektrom. Vysokú hodnotu majú však najmä nadviazané vzťahy hotela s viacerými médiami a ďalší organický záujem o „hotelové“ témy – napríklad unikátny príklad duálneho vzdelávania hotelového personálu, ktorý hotel realizuje s miestnou hotelovou školou a iné. Celková mediálna hodnota výstupov dosiahla 300 000 €.