Klient Highchem

Termín rok 2016

Predstavenie unikátnej biomapy, medializácia vyhľadávania chemických látok cez Google, videoprodukcia, event pre novinárov, mediálne vzťahy.

Zadanie

Spoločnosť Highchem pod vedením Roberta Mistríka vyvinula vlastnú patentovanú technológiu a ako jedna z prvých na svete sa pustila do experimentálneho mapovania malých molekúl človeka – ľudského metabolómu. Cieľom bolo tiež vytvoriť celosvetovo prístupnú databázu, v ktorej bude mať každá molekula svoj „odtlačok prsta”, na základe ktorého ju bude môcť rozpoznať ktorékoľvek laboratórium na svete. Zadanie spočívalo vo vysvetlení prísne vedeckej témy širokej verejnosti s náležitou erudovanosťou a vážnosťou, ktorú si zasluhuje, predstavení vedeckých partnerov a náčrte možnosti využitia poznatkov v praxi.

Úspešná spolupráca s Robertom Mistríkom pokračovala aj neskôr, keď sa na nás obrátil so žiadosťou o spromovanie jeho nového objavu. Spolu s tímom vedcov vyvinul unikátny spôsob ako v online vyhľadávači Google vyhľadávať konkrétne chemické látky, tak ako sa dajú nájsť napríklad pojmy či slovné spojenia. Táto jedinečná metóda bola tak unikátna, že bola publikovaná aj v prestížnom celosvetovo uznávanom vedeckom časopise Nature Biotechnology. Naše zadanie znelo jasne – dostať tento objav v priebehu jedného mesiaca do povedomia slovenskej spoločnosti.

Realizácia

Dôsledná príprava zahŕňala zvládnutie tematiky a stanovenie terminológie pochopiteľnej aj pre bežného čitateľa. Keďže išlo o strategický a inovatívny projekt v spolupráci s uznávanými inštitúciami ako sú Chemický ústav SAV a Univerzitná nemocnica Bratislava, zaslúžil si prezentáciu pred publikom. Zvolili sme formu moderovanej diskusie na pôde divadla, ktorú sme vysielali naživo za účasti novinárskej obce a divákov, medzi ktorými boli vedci a univerzitní študenti. Divákov sa nám podarilo zmobilizovať vďaka akvizičnej kampani na akademickej pôde. Odborníci i laici boli informovaní zrozumiteľne a s dôrazom na využiteľnosť patentovanej technológie, ktorá bola v tom čase svetovým unikátom. Spoločnosť Highchem sa odprezentovala ako jeden z lídrov slovenskej vedy.

Pri druhej časti projektu, vyhľadávania chemických látok cez Google, sme úvodnú medializáciu  odštartovali vydaním tlačovej správy, ktorá spontánne zaujala veľa médií. V rámci intenzívnych media relations sme postupne dohovárali množstvo ďalších mediálnych rozhovorov a reportáží, ktoré sa konali priamo v spoločnosti Highchem.

Výsledky

Zakladateľ spoločnosti Robert Mistrík sa týmto projektom dostal do povedomia širokej verejnosti. Samotná tematika zarezonovala v médiách, nasledovali rozhovory i natáčanie priamo v priestoroch Highchem. V druhej vlne komunikácie, keď šlo o vyhľadávanie chemických látok v Google, už novinári poznali kontext a spoločnosť Highchem považovali za hodnovernú, pričom sa aktívne zaujímali o napredovanie projektu.