Klient Bratislavský kultúrny spolok

Termín december - január, koncert je každý rok 1. 1.

Kompletná organizácia prestížneho Bratislavského novoročného koncertu, pravidelne od 2010

Zadanie

Cieľom zakladateľov Bratislavského kultúrneho spolku bolo priniesť na Slovensko podujatie atmosférou a témou podobné známemu a obľúbenému Novoročnému koncertu Viedenských filharmonikov. Tento tradičný novoročný koncert organizovaný vo Viedni je natoľko obľúbený a navštevovaný domácimi milovníkmi vážnej hudby, že je pre slovenského návštevníka priam nedostupný. Hlavný zámer bol sprostredkovať podobnú atmosféru pre slovenských divákov. Našou úlohou bolo kompletne na kľúč zorganizovať podujatie s názvom BRATISLAVSKÝ NOVOROČNÝ KONCERT, ktorý má dnes už vyše desaťročnú tradíciu.

Realizácia

Už v poradí 12. rok sa venujeme príprave a organizačnému zabezpečeniu Bratislavského novoročného koncertu. V spolupráci s Bratislavským kultúrnym spolkom a Metropolitným orchestrom sa podieľame na zostavení programu, výbere zaujímavých účinkujúcich, ktorí každoročne zanechajú u diváka nezabudnuteľný zážitok. Okrem toho zastrešujeme kompletné produkčné a personálne zabezpečenie podujatia. Dynamic Relations vďaka svojim dlhoročným skúsenostiam a vzťahom s dodávateľmi pripraví každoročne koncert na kľúč – dekorácie, catering, technické zabezpečenie, zvukový a obrazový záznam, postprodukcia, grafický vizuál promo materiálov ku koncertu, zmluvné vzťahy s účinkujúcimi, pomocný personál.

Výsledky

Bratislavský novoročný koncert si vybudoval kredit prestížneho podujatia, ktoré sa stalo  neodmysliteľnou súčasťou prvého dňa v roku nielen pravidelných hostí, ale každoročne pribúdajú noví záujemcovia o účasť. Koncert je určený nielen pre hostí, ktorí sa 1. januára osobne zúčastnia. Našim cieľom bolo sprostredkovať tento zážitok a neopísateľnú atmosféru aj širšiemu publiku ako je kapacita Zrkadlovej siene Primaciálneho paláca. Koncert bol niekoľko rokov vysielaný naživo Rádiom Regina a tak šírený medzi širokú skupinu poslucháčov. Ostatné roky si toto výnimočné podujatie našlo svoje miesto aj v programe RTVS, ktorá ho vysiela v niekoľkých opakovaniach. Koncert má vo svojom programe zastúpených nielen top slovenských umelcov, ale aj svetovo uznávaných zahraničných účinkujúcich.