Klient Bratislavský kultúrny spolok

Termín december - január, koncert je každý rok 1. 1.

Event PR, kompletná podpora komunikácie, organizácia prestížneho koncertu, zabezpečenie účinkujúcich, mediálne vzťahy, produkcia, grafické vizuály, personálne zabezpečenie.

Zadanie

Cieľom zakladateľov Bratislavského kultúrneho spolku bolo priniesť na Slovensko podujatie atmosférou a témou podobné známemu a obľúbenému Novoročnému koncertu Viedenských filharmonikov. Tento tradičný novoročný koncert organizovaný vo Viedni je natoľko obľúbený a navštevovaný domácimi milovníkmi vážnej hudby, že je pre slovenského návštevníka priam nedostupný. Hlavný zámer bol sprostredkovať podobnú atmosféru pre slovenských divákov. Našou úlohou bolo kompletne na kľúč zorganizovať podujatie s názvom BRATISLAVSKÝ NOVOROČNÝ KONCERT, ktorý má dnes už vyše desaťročnú tradíciu.

Realizácia

Už v poradí 12. rok sa venujeme príprave a organizačnému zabezpečeniu Bratislavského novoročného koncertu. V spolupráci s Bratislavským kultúrnym spolkom a Metropolitným orchestrom sa podieľame na zostavení programu, výbere zaujímavých účinkujúcich, ktorí každoročne zanechajú u diváka nezabudnuteľný zážitok. Okrem toho zastrešujeme kompletné produkčné a personálne zabezpečenie podujatia. Dynamic Relations vďaka svojim dlhoročným skúsenostiam a vzťahom s dodávateľmi pripraví každoročne koncert na kľúč – dekorácie, catering, technické zabezpečenie, zvukový a obrazový záznam, postprodukcia, grafický vizuál promo materiálov ku koncertu, zmluvné vzťahy s účinkujúcimi, pomocný personál.

Výsledky

Bratislavský novoročný koncert si vybudoval kredit prestížneho podujatia, ktoré sa stalo  neodmysliteľnou súčasťou prvého dňa v roku nielen pravidelných hostí, ale každoročne pribúdajú noví záujemcovia o účasť. Koncert je určený nielen pre hostí, ktorí sa 1. januára osobne zúčastnia. Našim cieľom bolo sprostredkovať tento zážitok a neopísateľnú atmosféru aj širšiemu publiku ako je kapacita Zrkadlovej siene Primaciálneho paláca. Koncert bol niekoľko rokov vysielaný naživo Rádiom Regina a tak šírený medzi širokú skupinu poslucháčov. Ostatné roky si toto výnimočné podujatie našlo svoje miesto aj v programe RTVS, ktorá ho vysiela v niekoľkých opakovaniach. Koncert má vo svojom programe zastúpených nielen top slovenských umelcov, ale aj svetovo uznávaných zahraničných účinkujúcich.