Klient KOSIT, a. s.

Termín marec - jún 2017

Krízová komunikácia, odpadové hospodárstvo, mediálne vzťahy, komunikačná stratégia, reputačný manažment, natívne PR.

ZADANIE

Klient čelil populistickej kampani opozičných komunálnych politikov s názvom Zastavme ich so sloganom Stop privatizácii odpadu po tom, čo sa minoritný akcionár spoločnosti, mesto Košice, rozhodol predať svoj podiel a ponechať si v kedysi mestskom podniku iba 5 % akcií. Kľúčové pre zvládnutie krízovej komunikácie boli 3 faktory:  informovanie prostredníctvom faktov, proaktívny prístup, právne kroky. Okrem nekompromisného postupu sme naďalej budovali pozitívny imidž spoločnosti. Klient v tomto období získal nové akvizície a vyhral zákazku na likvidáciu odpadu v Prešove. Cieľ bol zachovať dobrú reputáciu klienta a zabezpečiť, aby kampaň nemala efekt na jeho ďalšie podnikanie.

REALIZÁCIA

V rámci PR stratégie sme zvolili cestu odborného garanta, k aktivitám poslancov sme organizovali tlačové konferencie, vydávali tlačové správy, stanoviská, precízne analýzy. Využili sme aj žáner výzvy, otvoreného listu, rozhovoru, uskutočnili právne kroky. Naše odpovede boli rýchle, fundované, odhaľujúce populizmus. Okrem reaktívneho PR sme sa zamerali aj na proaktívne PR. Pokračovali sme v pravidelnom informovaní o pozitívnych aktivitách klienta, pripravili sme mediálnu kampaň k novej dcérskej spoločnosti a iniciatívne sme informovali o získaných akvizíciách. Na diskreditačnú kampaň sme reagovali aj v rámci plateného PR – rozhovormi s predstaviteľmi vrcholového manažmentu. Pokračovali sme v budovaní dobrého mena klienta, propagovali jeho novú dcérsku spoločnosti formou súťaží a natívneho PR. Téma vyšumela v júni predajom akcií mesta a rozhodnutím súdu, ktorý zakázal poslancom používať označenie spoločnosti vo svojej kampani.

VÝSLEDKY 

Napriek masívnej kampani neutrpela reputácia klienta. Obhájil si svoju pozíciu, vystupoval odborne a voči populistom podnikol rázne kroky. Politici mali za cieľ organizovať Košičanov, no protesty sa nekonali. Klient v čase od marca do júna 2017, keď trvala krízová komunikácia, narástol zo 6 dcérskych spoločností na 10 a v júli získal zákazku na likvidáciu odpadu v Prešove, čím sa stal lídrom v odpadovom hospodárstve na východnom Slovensku. Stránka Zastavme ich sa demaskovala ako komunikačný kanál politickej agendy kandidátov na župana a primátora.