Klient Asociácia doplnkových dôchodkových spoločností (ADDS)

Termín september - november 2010

Krízová komunikácia, petícia na záchranu III. piliera doplnkového dôchodkového sporenia, lobbying, mediálne vzťahy, komplexná komunikačná stratégia.

Východisko

Klient nás oslovil uprostred krízy, keď sa pripravovala novela zákona o sociálnom poistení a novela zákona o dani z príjmov, ktoré predstavovali existenčnú hrozbu pre fungovanie III. piliera. Disponovali sme iba vedomosťou, ktorá indikovala lojalitu sporiteľov voči III. pilieru a tiež poznaním, že III. pilier funguje už trinásty rok, pričom nikdy nezaznamenal žiadny problém ani kauzu.

Zadanie

Zadaním pre agentúru bola príprava komplexnej komunikačnej stratégie na zvládnutie krízovej situácie. Zároveň sme mali za úlohu komunikovať aj so zákonodarcami a legislatívnymi aktérmi. Naším konečným cieľom bola zmena navrhovaných noviel.

Realizácia

Pre úspech projektu bolo rozhodujúce správne nastavenie intenzity komunikácie, prepojené s okamžitým spustením petičnej akcie a kontinuálnou snahou distribuovať legislatívnym aktérom relevantné argumenty. Museli sme zreteľne odkomunikovať faktickú hrozbu zániku III. piliera a s ním súvisiace ďalšie negatívne dopady. Zorganizovali sme preto celoslovenskú petíciu a distribuovali  argumenty v podobe prepočtov a príkladov príslušným inštitúciám.

Počas jedného týždňa sme sa museli komplexne oboznámiť so situáciou, aby sme 24. septembra 2010 zorganizovali prvú – apelačnú tlačovú konferenciu. Koncom septembra nasledovala druhá tlačová konferencia, kde sme verejnosti predostreli detailné informácie, prepočty a oznámili vznik Petičného výboru. Celú komunikáciu sme podporili sériou apelačných advertoriálov a tlačovými správami o vývoji petície. Téma sa dostala „na stôl“ aj v relácii „Téma dňa“ na TA3, i v reláciách „Na telo“, „V politike“ a „Vec verejná“. Sformulovali sme list v mene ADDS predsedom klubov NRSR i premiérke Radičovej, absolvovali sme rokovania s jednotlivými poslancami a klubmi.

Parlament v druhom čítaní prijal pozmeňovací návrh, ktorý zrušil navrhované zavedenie odvodov z príspevkov zamestnávateľa do III. piliera. 29. novembra bola do podateľne NRSR doručená petícia pozostávajúca z 25 495 hárkov, ktorá obsahovala 221 681 podpisov. Túto udalosť sprevádzala tlačová správa, ktorou sme projekt úspešne ukončili.

Výsledky

Prijatiu pôvodne pripravených noviel zákona, ktoré predstavovali existenčnú hrozbu pre fungovanie III. piliera, sa podarilo zabrániť. Počas dvoch mesiacov sme získali 221 681 podpisov pod petíciu, čo je (v korelácii doba trvania/ počet podpisov) slovenský rekord. Našim cieľom bolo pritom 100-tisíc podpisov plus jeden. Takto bola zásadným spôsobom posilnená lojalita klientov III. piliera k systému ako takému. Takáto masívna podpora sporiteľov bude aj do budúcnosti silným protiargumentom pre akékoľvek vlády, ktoré by mali ambíciu tento systém akokoľvek ohrozovať.

Téma rezonovala vo všetkých mienkotvorných médiách ako SITA, TASR, TA3, Markíza, JOJ, SRo, SME, Pravda, Hospodárske noviny, Nový čas, Tvnoviny.sk, slovakspectator.sk, eTrend.sk,. pluska.sk, HNonline.sk, oPeniazoch.sk. Mediálna kadencia dokazuje, že táto udalosť bola v danom období kľúčová a celospoločensky dôležitá. Za dva mesiace vygenerovala 394 mediálnych výstupov. V roku 2011 sme s týmto projektom krízovej komunikácie vyhrali 1. miesto v súťaži PRokop v kategórii Corporate Communications a tiež sme získali prvý slovenský shortlist v celosvetovej súťaži Global Sabre Awards.